Η Adecco πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις απόψεις των εργαζομένων σήμερα. Απαντήστε στο σύντομο ερωτηματολόγιο και αυτόματα συμμετέχετε στην κλήρωση τεσσάρων (4) δωροεπιταγών αξίας 50€ από τα Public.

* 1. Παρακαλώ επιλέξτε σε ποια από τις παρακάτω ηλικιακές ομάδες ανήκετε.

Αναφέρετε ένα πρόβλημα

T