Screen Reader Mode Icon

Flow

Hej!

Flow benämns enkelt uttryckt som det tillstånd då vi mår och presterar som bäst. Enkäten består av 14 stycken frågor som tar max 5 minuter att besvara.

Du kommer att få ett email från magnus@quensel.nu inom 2 veckor med resultatet från din enkät samt några tips på hur du kan hamna mer i Flow i vardagen och på jobbet.

Magnus Quensel

www.outofyourmind.se
magnus@quensel.nu
Telefon: 0709-950584

Tack för ditt deltagande!

Question Title

* 1. Vad är ditt kön?

Question Title

* 2. Vad är ditt namn (fritext)?

Question Title

* 3. Vad är din email adress (fritext)?

Question Title

* 4. Vad arbetar du med (fritext)?

Nedan följer ett antal påståenden som har med Flow att göra. Du uppskattar på en 5-gradig skala hur ofta på arbetsdagen som du upplever de olika påståendena - från "Aldrig" till "Alltid". Svara så ärligt som möjligt.

Question Title

* 5. Jag upplever att jag utmanas på rätt nivå

Question Title

* 6. Mina tankar och handlingar flyter på automatiskt och utan ansträngning

Question Title

* 7. Jag märker inte av att tiden går

Question Title

* 8. Jag har inga problem att koncentrera mig

Question Title

* 9.  Mitt sinne är helt klart

Question Title

* 10. Jag är helt absorberad av det jag gör

Question Title

* 11. Tankar och rörelser sker av sig självt

Question Title

* 12. Jag vet hela tiden vad jag måste göra

Question Title

* 13. Jag känner att jag har allt under kontroll

Question Title

* 14. Jag är helt försvunnen i tankar

0 of 14 answered
 

T