Selamat datang!

SOAL SELIDIK (PENSYARAH)
Mod Pengendalian Kursus Pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi
Tuan / Puan,

Kajian ini dilaksanakan adalah untuk mengenalpasti dan menganalisis mod pengendalian kursus pengajian yang diimplementasi di Institut Pendidikan Tinggi di Malaysia. Selain itu, kajian ini bertujuan mengenalpasti kekangan dan cabaran serta faktor yang mempengaruhi mod pengendalian kursus di institusi pendidikan tinggi.

Kajian ini dijalankan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Institut Penyelidikan Pedidikan Tinggi Negara (IPPTN), Universiti Sains Malaysia (USM), Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Multimedia (MMU).

Kajian ini akan mengambil masa kurang daripada 15 MINIT. Maklum balas dan maklumat peribadi yang diberikan adalah SULIT dan hanya untuk tujuan penyelidikan ini sahaja. Kerjasama dan maklum balas melengkapkan soal selidik amat dihargai.

Untuk pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi:

Ahmad Firdaus Ahmad Shabudin
E-mel: as_firdaus@usm.my
No. tel.: 04-653 5761

Muhammad Sharrieffuddin Mohd Jaki
E-mel: msharrief@gmail.com
No. tel.: 04-653 5753

T