Cilj upitnika je da na adekvatan način utvrdi izazove i probleme sa kojima se suočavaju preduzeća u Srbiji kako bi se razmatrale mogućnosti popravljanja uslova poslovanja.

Question Title

* 1. Oblast poslovanja kompanije?

Question Title

* 2. Koliko godina postoji kompanija?

Question Title

* 3. Koliko kompanija ima zaposlenih?

Question Title

* 4. Da li je kompanija dobijala subvencije od strane države?

Question Title

* 5. Generalno gledano, kako biste ocenili uslove za poslovanje u Srbiji?

Question Title

* 6. Generalno gledano, kako biste ocenili odnos države prema startup kompanijama?

Question Title

* 7. Da li razmišljate o tome da premestite vaš startup u neku drugu zemlju?

Question Title

* 8. Koliko često imate probleme u poslovanju koji su direktno povezani sa lošim funkcionisanjem države?

Question Title

* 9. Za koju oblast državne uprave su najčešće vezani problemi u vašem poslovanju?

Question Title

* 10. Navedite i kratko opišite poslednja tri slučaja u kojima ste imali problem u poslovanju zbog lošeg funkcionisanja države?

T