Kära deltagare i IgY-studien
Du har beslutat dig för att delta i denna studie. Vi vill tacka för din medverkan.
För att ta reda på vilket sätt som deltagare i kliniska prövningar kontaktas och hur de informeras när
de blir tillfrågade om att delta i en studie, så är vi intresserade av att få veta hur Du upplevde den
första kontakten med detta projekt.
Vi skulle vilja be dig fylla i det bifogade formuläret. Det kommer bara att ta dig ett par minuter. Vi
kommer också att be dig ge oss mer feedback då det är dags att lämna studien.
Om det är ditt barn som deltar i studien: Var snäll och välj om det är du som kommer att fylla i
formuläret i barnets ställe eller om ditt barn kommer att besvara frågorna självständigt. Sålunda ber
vi dig kryssa för ”en förälder till ett barn med CF” eller i det fall då barnet kommer att fylla i
frågorna självständigt, så kryssar du för ”barn” i fältet med demografisk data.
Din läkare gav dig ett tillslutet numrerat kuvert med fler detaljer avseende detta frågeformulär samt
en kod som du kommer att behöva för att fullfölja formuläret. Ditt centra vet inte vilken kod du har
fått. De kommer inte att få reda på hur du besvarat formuläret. Informationen från frågeformuläret
kommer att bearbetas maskinellt och anonymt.
Tack så mycket på förhand för din medverkan.

Question Title

1. Kod:

Question Title

2. Födelseår:

Question Title

3. Kön:

Question Title

4. Land som du bor i:

T