Percepcija PR konsultanata i njihove uloge u biznisu

Agencija Chapter 4 ove godine obeležava značajan jubilej, 10 godina od osnivanja. To je bio povod da se osvrnemo unazad i napravimo istraživanje o percepciji odnosa s javnošću i komunikacija, kao i kako se uloga komunikatora menjala prethodnih deset godina, ali i da čujemo od kolega iz kompanija, agencija, javnog i nevladinog sektora kakva su očekivanja od sektora komunikacija u godinama koje su pred nama.
Istraživanje je anonimno. 

Question Title

* 1. Gde radite?

Question Title

* 2. Da li mislite da je doprinos komunikacija u ostvarivanju poslovnih rezultata porastao u poslednjih deset godina?

Question Title

* 3. Opišite kako se uloga PR-a promenila u poslednjih deset godina. Izaberite maksimalno tri ponuđena odgovora.

Question Title

* 4. Koliko je PR uloga važna za kompanijski menadžment prema vašem profesionalnom mišljenju:

Question Title

* 5. Molimo vas da navedete pet oblasti u kojima je uloga PR-a najznačajnija, na osnovu vašeg profesionalnog iskustva:

Question Title

* 6. Po vašem mišljenju, koliko je važan PR za upravljanje rizicima, sprečavanje i prevazilaženje kriznih situacija?

Question Title

* 7. Kojim parametrima poslovnog uspeha doprinose komunikacije? Odaberite do tri odgovora prema vašem mišljenju.

Question Title

* 8. Da li očekujete da će rasti značaj i veličina PR uloge u budućnosti?

Question Title

* 9. Kakva su očekivanja vas i vašeg menadžmenta od PR profesionalaca/ agencija u smislu kompetencija? Odaberite tri najznačajnija prema vašem mišljenju:

Question Title

* 10. Prema vašem profesionalnom mišljenju, koja će oblast savetovanja u PR-u najviše rasti u narednim godinama? Odaberite do tri odgovora:

0 of 10 answered
 

T