1. Maklumbalas Peserta

Intel(R) Teach Elements: Collaboration in the Digital Classroom Course (Kolaborasi dalam Bilik Darjah Digital) mengandungi lima modul. Modul ini mengandungi pelajaran e-pembelajaran berinteraktif dan aktiviti tambahan Giliran Anda (Your Turn) untuk mengaplikasikan pembelajaran ke dalam satu pelan tindakan Kursus di dalam kelas anda.

* 1. Anda telah mendaftar di laman Bahagian Pendidikan Guru sebelum memulakan kursus ini.

* 2. Bagaimana anda mengakses kursus online ini?

* 3. Jika anda tidak mengikuti kursus ini melalui CD atau laman web Intel, nyatakan bagaimana anda mengikuti kursus ini?

* 4. Berapa modul dan pelajaran yang dapat anda selesaikan?

* 5. Adakah anda dapati kursus e-pembelajaran ini berguna?

* 6. Sejauhmanakah setiap komponen kursus ini membantu anda belajar bagaimana untuk mengintegrasikan ICT dan pembelajaran berasaskan projek?

  Tidak membantu Kurang membantu Membantu Amat membantu
Modul 1: Collaborative Classrooms
Modul 2: Framework for Digital Collaboration
Modul 3: Tools of Collaboration
Modul 4: Collaboration Strategies
Modul 5: Collaborative Classroom Management

* 7. Berapa banyak aktiviti Giliran Anda (Your Turn) dalam pelan tindakan yang dapat anda selesaikan?

* 8. Adakah anda dapati aktiviti Giliran Anda (Your Turn) dalam pelan tindakan berguna?

* 9. Adakah kedalaman perincian maklumat menepati kehendak anda?

* 10. Adakah idea dan kemahiran yang anda pelajari dalam kursus ini dapat membantu anda merancang, membangun dan menguruskan aktiviti kolaborasi yang mengintegrasikan alat kolaboratif dalam talian?

* 11. Sejauhmanakah anda selesa untuk melaksanakan strategi dan kaedah yang dihuraikan dalam kursus ini?

* 12. Adakah anda berada di Malaysia?

* 13. Sila pilih kategori yang sesuai dengan pekerjaan anda sekarang?

* 14. Berapa tahun pengalaman anda mengajar?

* 15. Apakah matapelajaran yang anda mengajar sekarang?

* 16. Di sekolah anda, bagaimana anda mengakses komputer?

* 17. Berapa jumlah unit komputer di dalam bilik darjah anda?

* 18. Sejauhmanakah kesukaran menjadualkan penggunaan komputer di makmal komputer atau pusat akses?

* 19. Adakah anda akan mengesyorkan kursus ini kepada rakan yang lain?

* 20. Apakah unsur kejayaan menggunakan format ini?

* 21. Apakah cabaran menggunakan format ini?

* 22. Apakah cadangan untuk memperbaiki kursus ini?

* 23. Apakah topik lain yang boleh dibangunkan dalam kursus sebegini?

* 24. Adakah anda ingin dihubungi apabila terdapat kursus Elements yang baru?

Terima kasih daun keladi atas masa yang diluangkan untuk maklumbalas tuan.

T