Otestujte své finanční znalosti.

Výherce získá kurz EFAcademy v hodnotě 69 900 Kč ZDARMA. Na všechny ostatní čekají po vyplnění 2 bonusy + sleva na kurz EFAcademy.  

Question Title

* 1. Pro tzv. přirozené pojistné platí

Question Title

* 2. Které z uvedených životních rizik se z pohledu statistik vyskytuje nejčastěji u klienta (muže) ve věku 30 let?

Question Title

* 3. Kladná alfa (α) u fondu znamená:

Question Title

* 4. Durace je ukazatelem:

Question Title

* 5. Stanovení vnitřní hodnoty akcie se věnuje:

Question Title

* 6. Maximální výše zisku, kterého může dosáhnout prodávající call opce je:

Question Title

* 7. Firemní dluhopis s ratingem BBB+ přináší investorovi 5% roční výnosnost. Na trhu došlo k poklesu kreditních prémií o 0,7 p.b. Cena firemního dluhopisu:

Question Title

* 8. Expanzivní monetární politika ve smyslu poklesu úrokových sazeb ovlivňuje kurzy fixně úročených dluhopisů:

Question Title

* 9. Diverzifikace snižuje:

Question Title

* 10. Kontaktní informace

T