Uitgespeeld?

Laat met dit formulier aan ons weten hoe het spel bij jullie bewonersoverlegorganisatie (boo) verliep en welke inzichten het opleverde. Deze informatie zal in bewerkte vorm verschijnen op www.hetkleinekernenspel.nl, zodat ook andere boo's kunnen kennisnemen van jullie spelresultaten.

Namens de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen en Universiteit Utrecht: bedankt voor uw bijdrage!

Question Title

* Door deze vragenlijst in te vullen en te verzenden, stemt u toe dat de Universiteit Utrecht en Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen uw gegevens opslaat en gebruikt voor verder onderzoek en/of in bewerkte vorm publiceert op de website.

T