Preambul

În contextul elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană pe perioada 2021-2027, Municipiul Câmpina derulează un sondaj pentru consultarea mediului de afaceri cu privire la principalele nevoi și perspective de dezvoltare economică din Zona Urbană Funcțională Câmpina.

Acest chestionar este adresat agenților economici care își desfășoară activitatea în Municipiul Câmpina și localitățile din apropiere de unde cel puțin 15% din forța de muncă face naveta către centrul urban Câmpina.

Vă rugăm să completați chestionarul următor, opiniile dumneavoastră vor fi printre cele mai importante argumente în decizia privind proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în Zona Urbană Funcțională Câmpina.

Timpul estimat pentru completare este de aproximativ 5 minute. 

Vă mulțumim pentru implicare!

Question Title

* 1. În ce localitate vă desfășurați activitatea?
Puteți selecta mai multe variante de răspuns:

Question Title

* 2. Ce număr de angajați aveți în prezent:
Vă rugăm să selectați o singură variantă de răspuns.

Question Title

* 3. În ce domeniu vă desfășurați activitatea:
Puteți selecta mai multe variante de răspuns:

Question Title

* 4. Ați făcut investiții în firmă pe parcursul ultimilor 5 ani?
Bifați răspunsul care vi se potrivește

Question Title

* 5. Dacă da, care au fost acestea?
Puteți selecta mai multe variante de răspuns:

Question Title

* 6. Ce investiții la nivelul companiei estimați/ planificați în următorii 5 ani?
Puteți selecta mai multe variante de răspuns:

Question Title

* 7. În următorii ani 5, estimați că:
Notați, pentru fiecare scenariu, estimarea dumneavoastră:

  1. Va crește cu peste 20% 2. Va crește cu până la 20% 3. Va rămâne aproximativ la fel 4. Va scădea cu până la 20% 5. Va scădea cu peste 20% Nu știu/ Nu răspund
Numărul de angajați
Volumul producției/ cifra de afaceri
Profitul companiei

Question Title

* 8. Aveți relații de cooperare cu instituțiile de învățământ din Municipiul Câmpina sau zona urbană funcțională?
Puteți selecta mai multe variante de răspuns:

Question Title

* 9. Cât de dificil considerați că este să găsiți angajați cu nivelul și tipul de calificare necesar în activitatea dumneavoastră?
Puteți selecta o singură variantă de răspuns:

Question Title

* 10. Cum evaluați următoarele elemente în raport cu apariția și dezvoltarea unei afaceri în Municipiul Câmpina sau Zona Urbană Funcțională Câmpina?
Notați, pentru fiecare scenariu, estimarea dumneavoastră:

  1. Foarte important 2. Important 3. Mediu 4. Puțin important 5. Deloc important Nu știu/ Nu răspund
Existența unei zone industriale aflată în proprietatea municipalității
Accesul la utilitățile necesare desfășurării activității
Deschiderea și sprijinul din partea autorităților locale
Acordarea de scutiri sau reduceri la impozitele și taxele locale IMM-urilor, pentru realizarea de noi investiții și crearea de noi locuri de muncă
Creșterea vizibilității economiei și potențialului economic local către piețele externe
Infrastructura rutieră și feroviară existentă, atât cea locală, cât și cea națională/europeană din zonă
Rețea de transportul în comun (pentru angajați) care să deservească zona industrială
Disponibilitatea forței de muncă specializată
Implementarea învățământului dual și profesional
Disponibilitatea locuințelor pentru angajați
Școlile și facilitățile pentru copii
Existența de spații culturale, parcuri, spații de recreere etc
Calitatea mediului înconjurător

Question Title

* 11. Vă rugăm să adăugați orice sugestii sau comentarii, dacă este cazul

T