Preambul

În vederea elaborării Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) pe perioada 2021-2027, la nivelul Zonei Urbane Funcționale Sebeș, Municipiul Sebeș extinde consultarea opiniei publice cu privire la principalele nevoi și probleme ale comunității locale și la nivelul UAT-urilor Câlnic, Cut, Daia Română, Pianu, Săsciori, Șpring, Șugag

Opinia dumneavoastră, exprimată prin răspunsurile la întrebările de mai jos, va influenţa deciziile cu privire la proiectele care vor fi dezvoltate în următorii ani în Zona Urbană Funcțională Sebeș.

Vă rugăm să completați chestionarul următor, timpul estimat fiind de aproximativ 7 minute.
Dacă aveți și alte sugestii sau propuneri cu privire la SIDU, le puteți transmite pe adresa de email: 
strategie2027@primariasebes.ro.  

Vă mulțumim pentru implicare!

Question Title

* 1. În contextul socio-economic actual, cum evaluați calitatea vieții din perspectiva cetățeanului?

Question Title

* 2. Cum apreciați implicarea autorității locale în rezolvarea problemelor din localitatea dumneavoastră?

Question Title

* 3. Cum apreciați zona în care locuiți/ lucrați din următoarele puncte de vedere:
Acordați pentru fiecare rând o nota de apreciere de la 1 la 4, unde 1 = nesatisfăcătoare și 4 = foarte bună

  1 - Nesatisfăcătoare 2 - Satisfăcătoare 3 - Bună 4 - Foarte bună Nu este cazul / Nu există
Rețeaua de apă
Canalizarea din zonă
Rețeaua de gaze
Liniștea și siguranța zonei
Iluminatul public
Parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii
Distanța față de școală
Calitatea străzilor, a drumurilor de acces
Trotuare, refugii pentru pietoni
Accesibilitate pentru persoane vârstnice, copii, persoane cu dizabilități
Mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi etc)
Opțiunile pentru petrecerea timpului liber (activități culturale, evenimente)
Accesul la zone comerciale (produse agroalimentare, de uz casnic)

Question Title

* 4. Considerati că în zona în care locuiți este nevoie de noi lucrări de infrastructură?

  DA NU Nu știu
Reparare/amenajare străzi
Amenajarea unor noi locuri de parcare
Reparare / amenajare trotuare
Asigurare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi)
Rețea de alimentare cu apă și/sau rețea de canalizare
Rețea de alimentare cu gaz
Rețea de alimentare cu energie electrică

Question Title

* 5. Cât de mulțumit/ă sunteți de sistemul de învățământ din localitatea dumneavoastră?

  foarte nemulțumit/ă nemulțumit/ă indiferent/ă mulțumit/ă foarte mulțumit/ă nu este cazul
Calitatea educației primite în unitățile de învățământ
Numărul și capacitatea grădinițelor
Capacitatea unităților de învățământ (nr. de locuri disponibile)
Starea fizică a unităților de învățământ, inclusiv accesul la utilități
Dotările din unitățile de învățământ
Funcționarea învățământului la distanță (școala on-line)

Question Title

* 6. Cât de mulțumit sunteți de calitatea serviciilor medicale din localitatea dumneavoastră?

  foarte nemulțumit/ă nemulțumit/ă indiferent/ă mulțumit/ă foarte mulțumit/ă nu este cazul
Serviciile medicale primare furnizate de medicii de familie
Serviciile medicale primare furnizate de cabinetele medicale școlare
Serviciile medicale furnizate de cabinetele de medicină de specialitate
Serviciile medicale de specialitate furnizate de spital
Serviciile medicale de urgență furnizate de Serviciul de Ambulanță

Question Title

* 7. Cât de mulțumit(ă) sunteți de serviciile sociale furnizate de localitatea dumneavoastră?

  foarte nemulțumit/ă nemulțumit/ă indiferent/ă mulțumit/ă foarte mulțumit/ă nu este cazul/ nu există
Servicii de asistență socială acordate pentru copii și pentru familii cu copii (centre de zi, centre rezidențiale, ajutor pentru angajare bone)
Indemnizaţii și sprijin pentru copii (burse școlare, gratuitate transport local, programe after-school și pentru prevenirea abandonului școlar)
Servicii de asistență socială acordate adulților (ex. persoane adulte cu dizabilități)
Servicii de asistență socială acordate vârstnicilor (ex. centre de îngrijire și asistență, inclusiv asistență medico-socială la domiciliu, gratuitate/reducere transport local)
Servicii de asistență socială acordate persoanelor vulnerabile (ex. persoane în risc de sărăcie, persoane cu diferite adicții, persoane fără adăpost, tineri în dificultate)

T