1.

Uczennico/ Uczniu,

w związku z realizacją projektu: "Bliżej rynku pracy - Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF" prowadzimy badanie, którego celem jest poznanie Twoich preferencji i potrzeb w zakresie tematyki oraz form usługi doradztwa zawodowego w szkole. Wiedza zdobyta dzięki badaniu będzie służyć lepszemu dostosowaniu planowanych działań doradczych do Twoich potrzeb i oczekiwań.

W celu pozyskania wiarygodnych danych prosimy Cię o udział w badaniu i udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Wypełnienie ankiety zajmie około 15 minut. Jeśli chcesz nam pomóc w realizacji badania wypełnij ankietę do 29 listopada 2017 r.

Question Title

* 1. Płeć

Question Title

* 2. Klasa (zaznacz właściwą odpowiedź)

Question Title

* 3. Szkoła, do której chodzisz znajduje się w:

Question Title

* 5. Czy kiedykolwiek uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w indywidualnych lub grupowych spotkaniach/warsztatach/wydarzeniach poświęconych problematyce planowania kariery edukacyjno-zawodowej?

Question Title

* 6. W jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami?

  zdecydowanie nie zgadzam się raczej nie zgadzam się raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam
znam swoje zainteresowania zawodowe
wiem,  jakie mam mocne strony
wiem, jak skutecznie się uczyć
już teraz wiem, co chcę robić po ukończeniu szkoły
wiem do kogo się zwrócić, aby uzyskać informacje na temat dalszego kształcenia
wiem, gdzie szukać informacji na temat szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
wiem, gdzie szukać informacji na temat rynku pracy
wiem, że sobie sama/sam poradzę z podjęciem decyzji,  jaką wybrać kolejną szkołę
chętnie skorzystam z indywidualnej porady doradcy zawodowego w sprawach związanych z dalszą edukacją i/lub moimi zainteresowaniami i/lub rynkiem pracy
jestem zainteresowana/zainteresowany spotkaniami z przedstawicielami różnych zawodów
jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w debatach uczniowskich dotyczących planowania własnej kariery
jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w  konkursach dotyczących dotyczących planowania własnej kariery
jestem zainteresowana/zainteresowany udziałem w wycieczkach do zakładów pracy

Question Title

* 7. Oceń teraz swoją wiedzę i umiejętności w różnych obszarach, wskaż te, z którymi radzisz  sobie dobrze, oraz te, z którymi radzisz sobie gorzej.
Posłuż się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza: bardzo słabo oceniam wiedzę i umiejętności w tym obszarze, a 5 bardzo dobrze oceniam własną wiedzę i umiejętności. Jeżeli jest to obszar, który uważasz za nieprzydatny (niepotrzebny) zaznacz pierwszą kolumnę

  to jest obszar, który nie jest mi potrzebny bardzo słabo oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze raczej słabo oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze raczej dobrze oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze bardzo dobrze oceniam własną wiedzę i umiejętności w tym obszarze
umiejętność zaprezentowania się na forum (wystąpienia przed grupą)
umiejętność wyrażania i obrony własnego zdania
umiejętność nawiązywania kontaktów
umiejętność pracy w zespole
umiejętność samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji na temat rynku pracy
umiejętność samodzielnego pozyskiwania potrzebnych informacji na temat dalszego kształcenia
umiejętność radzenia sobie ze stresem
umiejętność przygotowania CV
umiejętność radzenia sobie z nowymi sytuacjami i zadaniami w szkole
wiedza o zawodach
wiedza o rynku pracy
wiedza o skutecznych metodach poszukiwania pracy
wiedza na temat zakładania firmy

Question Title

* 8. Gdyby w Twojej szkole była taka możliwość, w spotkaniach/warsztatach o jakiej tematyce uczestniczył/a/byś najchętniej?
Wskaż wszystkie, w których chciał/a/byś uczestniczyć.

Question Title

* 9. Czy jeśli szukała/a/byś informacji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej skorzystał/a/byś ze specjalnej aplikacji na mobilne urządzenia ?

Question Title

* 10. Które z funkcjonalności w takiej aplikacji na mobilne urządzenia uważasz za najbardziej atrakcyjne?

T