Question Title

* 1. Ainm agus seoladh ríomhphoist an Tuismitheora | Name and e-mail address of Parent

Question Title

* 2. Cead teagmháil a dhéanamh leis an seoladh ríomhphoist seo | Permission to contact this e-mail address

Question Title

* 3. Uimhir Ghutháin an Tuismitheora | Parent's Phone Number

Question Title

* 4. Tugaim cead d'ionadaithe na scoile glaoch orm ag an uimhir seo chun cúrsaí iontrála a phlé liom | I give permission to representatives of the school to call me on this number to discuss enrolment matters

Question Title

* 5. Ainm an Pháiste (1) | Child's Name (1)

Question Title

* 6. Dáta Breithe an Pháiste (1) | Child's Date of Birth (1)

Date / Time

Question Title

* 7. Bliain le tosú sa bhunscoil do Pháiste (1) | Year to begin primary school for Child (1)

Question Title

* 8. Ainm an Pháiste (2) | Child's Name (2)

Question Title

* 9. Dáta Breithe an Pháiste (2) | Child's Date of Birth (2)

Date / Time

Question Title

* 10. Bliain le tosú sa bhunscoil do Pháiste (2) | Year to begin primary school for Child (2)

0 of 10 answered
 

T