Проект “Структурен диалог за образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството“
 
2017-2-BG-KA347-036629

Програма „Еразъм +” на Европейския съюз

Сдружение „Младежки глас – клон София”
*Тази анкета цели да направи подбор на участници, младежи, които ще се включат в дискусии и работни групи за идентифициране на проблемите в образователната система, допълнителната квалификация и предприемачеството в България. Също така избраните кандидати ще имат възможност да представят под формата на структурен диалог пред представителите на институции и организации, работещи в младежката сфера.

Участниците ще получат сертификати - Youthpass, за придобиване на умения и компетенции. Благодарение на сертификата „Youthpass" може да сте сигурни, че опитът ви ще бъде признат в цяла Европа.

T