* 1. Xin vui lòng cho biết độ tuổi hiện tại của bạn?

* 2. Xin vui lòng cho biết giới tính của bạn?

* 3. Nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì?

* 5. Bạn biết đến game Cửu Tinh thông qua hình thức nào sau đây?

* 6. Ngoài game Cửu Tinh, bạn còn chơi bao nhiêu game online?

* 7. Bạn có nạp tiền trong game không?

* 8. Nếu có, bạn thường nạp tiền để làm gì?

* 9. Và bạn thường chi bao nhiêu tiền cho game hàng tháng? (không tính các chi phí liên quan như tiền điện, tiền internet)

T