Rahuloluküsitlus

Hea klient, palume Teil vastata rahuloluküsimustikule, et saaksime oma teenust arendada.
Küsimustikule vastamine on vabatahtlik ja Teie vastused on anonüümsed. Kõik vastused kodeeritakse ning Teie isikut ei ole võimalik tagantjärele tuvastada. 
NB! Palun märkige vormis ära doula nimi, kellega teil kokkupuude oli (vajadusel ka kus ja millal), et saaksime saadud infot kasutada oma teenuste kvaliteedi tõstmiseks.

Question Title

* 1. Vanus

Question Title

* 2. Elukoht (linn või maakond)

Question Title

* 3. Kust saite infot meie Ühingu kohta?

Question Title

* 4. Milline kokkupuude oli teil meie ühinguga/doulaga? 
Soovi korral täpsustage tema nimi kommentaaris.

Question Title

* 5. Kas jäite kohtumisega rahule?

Question Title

* 6. Kas pöörduksite uuesti meie poole?

Question Title

* 7. Kas soovitate meie teenuseid oma tuttavatele?

Question Title

* 8. Kas teie arvates teenuse hinna-kvaliteedi suhe on hea?

Question Title

* 9. Kas kogu suhtlus ja infovahetus oli sujuv ja meeldiv?

Question Title

* 10. Kas on midagi, mis erines teie ootustest? Soovi korral lisage kommentaare.

T