* 1. Таны нас:

* 2. Таны хүйс:

* 3. Та онлайнаар шалгалт өгч шаардлага гарч байсан уу?

* 4. Онлайнаар тест бөглөж өөрийнхөө хэрэгцээт шалгалтанд та бэлтгэх үү?

* 5. Онлайнаар та тест бөглөж шалгалтанд бэлтгэе гэвэл танд ямар төрлийн тест хэрэгтэй гэж бодож байна вэ?

* 6. Таны санал ...

T