Семинарът "Въведение в Първата помощ" ще се проведе на 27 юни от 14:00 до 17:00 часа в Къщата на гражданските организации (София, ул. „Христо Белчев“ 3, ет. 1). Наш обучител по темата ще бъде Станимир Тепавски - национален обучител по Първа долекарска помощ към Българския младежки Червен кръст с над 8-годишен опит в сферата.

Програма:
1. Въведение в Първата помощ - основни понятия, спасителна верига, единен европейски номер за спешни повиквания - 112.
2. Първа помощ при спешни състояния 1 - пострадал без дишане и пулс, безсъзнание.
3. Първа помощ при спешни състояния 2 - задавяне, силно кръвотечение.

Question Title

* 1. Вашето име и фамилия

Question Title

* 2. Имейл за контакт

Question Title

* 3. Декларирам, че с попълване на настоящия регистрационен формуляр доброволно предоставям посочените си лични данни (две имена и имейл) на Български център за нестопанско право.

Question Title

* 4. Декларирам съгласието си Български център за нестопанско право да използва и да обработва предоставените от мен лични данни (две имена и имейл) в настоящия регистрационен формуляр с цел получаване по електронен път на потвърждение за участието ми в семинара и на всякаква друга допълнителна информация, свързана със събитието, както и за целите на популяризиране на резултатите от проведения семинар.

Question Title

* 5. Декларирам съгласието си да бъда фотографиран/фотографирана по време на участието си в семинара и снимките да бъдат използвани за популяризиране на събитието и резултатите от него.

Благодарим Ви! :)

T