Pozivamo Vas da učestvujete na radionicama na kojim će biti predstavljene planirane aktivnosti i mogućnosti učešća na 12. Sarajevo Business Forumu (SBF) i 3. Sarajevo Halal Fair-u (SHF). Radionice će se održati u: Sarajevu (08. 03.), Mostaru (09. 03.), Tuzli (16. 03.) i Bihaću (17. 03.)

Question Title

* 1. Koji događaj planirate posjetiti:

Question Title

* 2. Ime i prezime:

Question Title

* 4. Molimo izaberite starosnu kategoriju:

Question Title

* 5. E-mail:

Question Title

* 6. Broj telefona:

Question Title

* 10. Molimo da izaberete tip organizacije kojoj pripadate:

Question Title

* 11. Naziv kompanije/organizacije/agencije/institucije koju predstavljate:

Question Title

* 12. Da li je u vlasničkoj strukturi ili u menadžmentu Vaše kompanije zastupljena osoba ženskog spola?

T