Question Title

Image

Question Title

* 1. Какъв е мащабът на Вашата компания?

Question Title

* 2. В кой район на България извършвате своята дейност?

Question Title

* 3. Коя е основната сфера на Вашата делова дейност?

Question Title

* 4. Участвали ли сте в процедури за възлагане на обществени поръчки през последните две години?

Question Title

Image

T