เสาร์ที่ 11 - อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563
11.00-18.00 น. 
รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

Question Title

* 1. ชื่อ

Question Title

* 2. นามสกุล

Question Title

* 3. อีเมล์

Question Title

* 4. เบอร์มือถือ

Question Title

* 5. งานสัมมนาที่สนใจจะเข้าร่วมในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม (เลือกได้มากกว่า 1)

Question Title

* 6. งานสัมมนาที่สนใจจะเข้าร่วมในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม (เลือกได้มากกว่า 1)

Question Title

* 7. หลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อและสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม

Question Title

* 8. สาขาวิชาที่สนใจศึกษาต่อ

สมัครเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร

บริติช เคานซิลมีความประสงค์จะนำข้อมูลของท่านไปใช้เพื่อส่งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม บริการและงานต่าง ๆ ให้ท่านได้รับทราบ (รวมถึงงานพบปะสังสรรค์) ที่ตรงกับความสนใจของท่าน

Question Title

* 9. กรุณาทำเครื่องหมายถ้าท่านต้องการรับข่าวสารจากบริติช เคานซิลผ่าน:

บริติช เคานซิล มีความประสงค์จะส่งข่าวสารในนามของผู้ให้บริการหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ (ลงทะเบียนในเว็บไซต์บริการการศึกษานานาชาติ) ซึ่งท่านอาจสนใจ (เราจะไม่เปิดเผยรายละเอียดการติดต่อของท่านกับองค์กรอื่น)

Question Title

* 10. กรุณาทำเครื่องหมายถ้าท่านต้องการรับข่าวสารจากองค์กรอื่น:

การคุ้มครองข้อมูล

บริติช เคานซิล ดำเนินการตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหราชอาณาจักรปี 2561 และกฎหมายลักษณะเดียวกันในประเทศอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ท่านสามารถขอดูข้อมูลของท่านที่บริติช เคานซิลเก็บไว้ รวมถึงขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องได้ หากท่านมีความกังวลที่ทางเราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านสามารถส่งข้อร้องเรียนไปได้ยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากเว็บไซต์  (https://education-services.britishcouncil.org/) หรอติดต่อบริติช เคานซิล เราจะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา 7 ปีนับจากวันที่ได้รับข้อมูล

Question Title

* 11. กรุณาทำเครื่องหมายเพื่อการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

T