Consiliul Județean Ilfov, în parteneriat cu Primăria Orașului Măgurele și Institutul Național de Cercetare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” (IFIN-HH), a pus bazele consorțiului “Măgurele Science Park”, în vederea dezvoltării unui parc științific și tehnologic în proximitatea infrastructurii de cercetare Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) și a Platformei de Fizică de la Măgurele și își propune crearea unui pol de creștere economică la nivel regional și național.

Comisia Europeană a aprobat oficial Programul Regional București-Ilfov 2021-2027 prin Decizia 9211/2022, obiectivul “Măgurele Science Park” fiind inclus în lista de proiecte strategice în cadrul Priorității 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice, Obiectivul specific: RSO1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate, Acțiunea 1.5. Dezvoltarea și operaționalizarea Parcului Științific și Tehnologic „Măgurele Science Park”, cu o alocare financiară de 65 milioane Euro.

“Măgurele Science Park” (MSP) va fi unul dintre primele parcuri științifice și tehnologice de generația a 4-a, atât la nivel național, cât și în Europa de Sud-Est. Oferind o locație în care companiile și cercetătorii își desfășoară activitatea foarte aproape unul de celălalt, parcurile științifice creează un mediu care încurajează colaborarea și inovația promovând astfel transferul, precum și comercializarea tehnologiei. Poziționat strategic între diverse centre economice din vestul și estul Europei și Balcani, MSP poate fi transformat într-un centru tehnologic de anvergură, în care activitățile de cercetare și dezvoltare vor fi susținute și transformate în idei și produse inovatoare.

MSP va include un centru de transfer tehnologic, un centru de inovare, un incubator, laboratoare comune pentru a demonstra fezabilitatea conceptului, o clădire pentru activități de management, spații de activitate pentru IMM-uri și mari companii tehnologice, precum și diverse alte spații și clădiri pentru servicii, recreere și asistență tehnică.

Prin acest sondaj ne dorim să validăm disponibilitatea și potențialul organizațiilor inovatoare din regiune si nu numai, de a-și stabili prezența la Măgurele în cadrul parcului științific.

Acesta nu este un sondaj în care vă angajați organizația în cadrul acestei inițiative.

Dacă doriți să faceți parte din noul ecosistem care urmează să fie creat, fie fiind localizat în parcul MSP, fie să fiți partener cu cei stabiliți în noul parc științific, vă rugăm să continuați cu acest sondaj.
Vă rugăm să alocați cateva minute pentru a completa acest chestionar care ne va ajuta să identificăm parametrii cu care entitatea de management MSP ar trebui să continue discuțiile pe această temă.

Question Title

* 1. Denumire organizație/societate/instituție:

Question Title

* 2. Persoana de contact (telefon și email):

Question Title

* 3. Domeniu de activitate (cod CAEN principal):

Question Title

* 4. Număr angajați:

Question Title

* 5. Anul înființării:

Question Title

* 6. Ați lua în considerare relocarea/înființarea/organizarea activității organizației dvs. (sau a unei părți a acesteia) în cadrul Măgurele Science Park (MSP)?

Question Title

* 7. Care este suprafața de care ați avea nevoie pentru derularea activității dvs. de cercetare în cadrul MSP (mp)?
 
Vă rugăm specificați: laboratoare de cercetare, birouri, spații tehnologice, spații prototipare etc.

Question Title

* 8. Precizați tipurile de laboratoare care v-ar fi de folos în activitatea dvs. de cercetare/proces de inovare:

Question Title

* 9. Sunt necesare cerințe speciale pentru relocarea activității dvs. de cercetare în cadrul MSP (avize, acorduri, autorizații, medii speciale, poziționare in clădire, etc) sau pentru înființarea locațiilor menționate anterior?

Question Title

* 10. Referitor la domeniul/domeniile de activitate de interes pentru instituția dumneavoastră, din punct de vedere al expertizei, vă rugăm selectați pentru fiecare domeniu de activitate pentru care dețineți expertiza necesară, ce tipuri de activități inovative puteți derula (marcați răspunsul/răspunsurile cu X):

  Cercetare aplicativă Dezvoltare experimentală Transfer tehnologic Testare de echipamente / produse Inovare de produs, de proces sau tehnologică Activități suport pentru inovare
Soluții IT de securitate cibernetică
Produse și servicii digitale de monitorizare și control pentru mediu și agricultură
Sisteme, aplicații și platforme în domeniul medicinei și bunăstării umane
Crearea si dezvoltarea de produse digitale proprietare și aplicații ale viitorului
Transformarea economiei prin digitalizare și exploatarea potențialului noilor tehnologii (inclusiv inteligență artificială, cloud computing, blockchain etc.)
Soluții și produse70 creative (inlcusiv digitale) pentru stimularea senzațiilor și simțurilor umane cu aplicații în sănătate, educație, integrare socială și media audio-vizuală
Dezvoltarea de noi formate și tehnologii interactive pentru menținerea diversității culturale și dezvoltarea turismului
Noi abordări în amenajarea spațiului, design, publicitate și creație artistică
Sisteme și tehnologii noi de fabricare, echipamente și componente robotizate și automatizate
Senzori, componente, sisteme micro-opto-electro-mecanice (MOEMS) și sisteme nano-optoelectro-mecanice (NOEMS)
Produse care includ procese de fabricație avansate și sisteme electronice, optoelectronice, mecatronice și cybermecatronice cu aplicații în domenii diverse (incluzând: sănătate, cultură, automotive, mediu, construcții, agricultură, depozitare)
Ambalaje și etichete inteligente, conectate și ecologice
Materiale destinate prevenției, diagnosticului și tratamentului afecțiunilor medicale
Materiale inovative și/sau circulare cu aplicații în domenii diverse
Alimente și ingrediente sigure, funcționale sau cu destinație nutrițională specială
Tehnologii și metode de producție inovative a produselor alimentare
Biotehnologie, instrumente generice şi tehnologii medicale (depistare, diagnostic şi monitorizare; abordări şi intervenţii inovatoare terapeutice etc.)
E-sănătate (tehnologii digitale pentru îmbunătățirea prevenției, diagnosticului, tratamentului, monitorizării și managementul problemelor de sănătate)
Dezvoltare de produse profilactice și terapeutice inovative (vaccinuri, seruri terapeutice, probiotice, suplimente alimentare etc.)

Question Title

* 11. Raportându-vă la răspunsurile menționate anterior, precizați tipurile de servicii pe care le puteți oferi în cadrul Măgurele Science Park și o foarte scurtă descriere a acestora:

Question Title

* 12. Care este numărul minim de persoane necesare pentru prestarea fiecăruia dintre serviciile menționate de dvs. în cadrul Măgurele Science Park și care sunt principalele 3 roluri necesare/alocate?

Question Title

* 13. Vă rugăm să precizați ce echipamente de cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare vă sunt necesare în cadrul Măgurele Science Park, precum și valoarea estimată pentru fiecare dintre acestea:

Question Title

* 14. Vă rugăm să analizați factorii de mai jos și să îi bifați pe cei care credeți că sunt cei mai importanți pentru stabilirea prezenței instituției Dumneavoastră în cadrul MSP (maxim 7 opțiuni)

Question Title

* 15. Vă rugăm să evaluați importanța următorilor factori în asigurarea succesului MSP ca proiect strategic al regiunii București-Ilfov conform opiniei Dumneavoastră:

1 =  neimportant; 2 = puțin important; 3 = relativ important; 4 = foarte important

  1 2 3 4 5
Existența unei comunități solide în domeniul cercetării – dezvoltării inovării
Existența unor facilități acordate la nivel local pentru desfășurarea activităților de cercetare-dezvoltare-inovare
Existența unor clustere de inovare în regiune
Existența unei piețe consolidate de cercetare-dezvoltare-inovare
Existența unei colaborări puternice între mediul afaceri și administrația locală din regiune
Cultura de afaceri locală orientată spre rezultate
Disponibilitatea forței de muncă calificate/capital uman
Proximitatea fata de universități sau institute de cercetare
Protejarea proprietății private si intelectuale
Existenta politicilor și a stimulentelor in domeniul cercetării - dezvoltării
Existenta legilor fiscale și a stimulentelor fiscale
Existența unor mecanisme de colaborare între firme și instituțiile de cercetare – institute, universități
Posibilitatea creării de sinergii și a constituirii de parteneriate în vederea participării la competiții de proiecte
Accesul la know-how și la parteneri internaționali
Beneficii pozitive ale localizării lângă alte firme
Facilitarea transferului de know-how și tehnologie
Proximitatea capitalei
Disponibilitatea personalului tehnic și de afaceri
Activități de asigurare și recunoaștere a brevetării și proprietății intelectuale în regiune
Prezenta start-up-urilor
Proximitatea față de entități complementare
Prezența unor firme de top în regiune
Prezenta competitorilor locali
Disponibilitatea capitalului de risc
Disponibilitatea fondurilor guvernamentale
Disponibilitatea finanțării comerciale
Disponibilitatea finanțării bancare
Disponibilitatea fondurilor internaționale
Disponibilitatea serviciilor de telecomunicații
Disponibilitatea surselor de energie
Disponibilitate terenurilor
Accesul la mijloacele de transport
Disponibilitatea serviciilor medicale
Prezenta serviciilor de turism/ospitalitate

T