Annettuasi vertaispalautetta ja luettuasi oman vertaispalautteen vastaa seuraaviin kysymyksiin viim. su 5.4.

Question Title

* 1. Arvioi vertaispalautetta seuraavien väittämien avulla

  Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa
Valmiit kysymykset auttoivat vertaispalautteen antamisessa.
Toisen suorituksen arvioiminen oli mielestäni vaikeata.
Vertaispalautteen antaminen Google Formsin lomakkeella oli helppoa.
Yhdistelmä monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä toimi palautteessa hyvin.
Antaessani vertaispalautetta opin jotain uutta ruotsin kielestä tai sähköpostin kirjoittamisesta.
Opettajan palaute suorituksesta riittää ja vertaispalautetta ei tarvita.
Koin saamani vertaispalautteen hyödyllisenä.
Saamani vertaispalaute auttoi minua oppimaan ja kehittämään ruotsin taitojani.
Mielestäni oli hyvä, että vertaispalaute oli anonyymi.
Voisin antaa vertaispalautetta digitaalisella työkalulla jatkossakin.

Question Title

* 2. Olisitko halunnut antaa tai saada vertaispalautetta jolloin muulla tavalla kuin valmiilla lomakkeella?

Question Title

* 3. Kuinka monta tähteä antaisit Google Formsille vertaispalautteen antamisen työkaluna?

Question Title

* 4. Onko sinulla jotain muuta kommentoitavaa vertaispalautetehtävästä?

T