Διατροφικές συνήθειες

Question Title

* 1. Συμπληρώστε τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζεστε:

Question Title

* 2. Πόσο υγιεινά πιστεύετε ότι τρέφονται οι μαθητές σας σήμερα;

Question Title

* 3. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι τρεις πιο προβληματικές διατροφικές τους συνήθειες;

Question Title

* 4. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι γονείς γνωρίζουν και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή των παιδιών τους;

Question Title

* 5. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι οι γονείς γνωρίζουν και συμβάλλουν στην βιώσιμη για τον πλανήτη διατροφή των παιδιών τους;

Question Title

* 6. Το έτοιμο, γρήγορο και συσκευασμένο φαγητό κατά πόσο πιστεύετε ότι έχει εισβάλει στη διατροφή των μαθητών σας;

Question Title

* 7. Κατά πόσο πιστεύετε ότι οι μαθητές σας τρέφονται με προϊόντα εποχικά και τοπικά;

Question Title

* 8. Κατά πόσο πιστεύετε ότι τηρούν οι μαθητές σας τη μεσογειακή διατροφή;

Question Title

* 9. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι κρισιμότεροι λόγοι που συμβάλλουν στην μη υγιεινή και μη βιώσιμη διατροφή των παιδιών;

 
33% of survey complete.

T