Lgp juht

Palume teil vastata allolevale 13-le küsimusele mõeldes teie organisatsiooni senisele muudatuste juhtimise kogemusele ja tänasele seisule nii nagu teie seda tajute.

Kõigi vastanute arvamuse põhjal valmib ülevaade Eesti organisatsioonide tänasest seisust ning võrdlus muuilma ettevõtete kogemusega.

Question Title

* 1. Üldandmed

Question Title

* 2. Teie positsioon

Question Title

* 3. Töötajate arv teie organisatsioonis

Question Title

* 4. Mis tüüpi muudatustega on teie asutus viimastel aastatel kokku puutunud? (märgi sobivad)

Question Title

* 5. Kui tulemuslikud on olnud teie organisatsioonis viimased muudatused ehk mil määral olete saavutanud planeeritud eesmärke?

Question Title

* 6. Kui sageli on teie muudatusprojektid ellu viidud vastavalt eelarvele ja ajagraafikule?

Question Title

* 7. Mis on olnud kõige suuremad takistused soovitud tulemuste saavutamisel või eelarves ja graafikus püsimisel?

Question Title

* 8. On teil tulnud ette olukordi, kus muudatusest mõjutatud isikud pole uut viisi omaks võtnud? Millised olid kõige levinumad põhjused? (märgi sobivad)

Question Title

* 9. Kui palju teie organisatsioonis kogetud töötajate vastupanu oleks saanud tõhusa muudatuste juhtimisega vältida?

Question Title

* 10. Milliseid allnimetatud tegevustest kasutate muudatuste juhtimisel regulaarselt? (märgi sobivad)

Question Title

* 11. Millisel muudatuste juhtimise küpsusmudeli astmel on teie organisatsioon täna?

Question Title

* 12. Milline on teie organisatsiooni juhtide tänane valmidus teostada rohkem ja keerulisemaid muutusi?

Question Title

* 13. Mis aitaks teie organisatsioonil olla tulevikus muudatuste juhtimisel edukam? (reasta väited tähtsuse järjekorras)

T