#YouthForMILSolutions

Question Title

* 1. Imena i prezimena članova grupe

Question Title

* 2. Kontakt mejlovi

Question Title

* 3. Godine rođenja članova grupe

Question Title

* 4. Grad/ opština

Question Title

* 5. Škola

Question Title

* 6. Kratke biografije članova grupe
(U najviše 500 riječi recite nam više o sebi. Koja su vaša posebna interesovanja, teme koje pratite, društvene oblasti kojima nastojite da doprinesete. Da li ste ranije učestvovali u sličnim programima? Koje teme u vezi sa medijima, razumijevanjem medija smatrate posebno važnim?)

Question Title

* 7. Odabrati jednu od tri teme iz javnog poziva

Question Title

* 8. Opišite kako bi rješavali temu koju ste odabrali:
(U najviše 200 riječi opišite na koji način bi se bavili temom koju ste odabrali uz pomoć drugih učesnika i stručnjaka. Na koga taj problem utiče, što bi bilo unaprijeđeno i ko bi imao koristi od rješavanja takvog problema. Rješenja koja nudite i o kojima razmišljate ne moraju biti konačna, ona su samo vodilja i osnova za dalji rad na hakatonu, uz podršku ostalih članova tima i stručnjaka koji će pomoći u izradi rješenja)

Question Title

* 9. Esej
Ovo je mjesto za grupni esej od 250 do 300 riječi na temu "Uticaj medija i društvenih mreža na moj svijet i svijet oko mene"

Question Title

* 10. Podnošenjem prijave potvrđujemo saglasnost sa sljedećim pravnim i organizacionim uslovima učestvovanja:

T