Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Επιτροπή Ερευνών), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, εκπονεί για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης) ερευνητικό-εκπαιδευτικό έργο με τίτλο:
«ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Σκοπός του έργου είναι η αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας στους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας και η κάλυψη των αναγκών αυτών μέσω της κατάρτισης, της συμβουλευτικής και της πιστοποίησης 3.000 ανέργων σε γαλάζια επαγγέλματα.
Σκοπός του παρακάτω ερωτηματολογίου είναι η πλήρης χαρτογράφηση και διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας στους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας. Στη βάση των πρωτογενών δεδομένων από φορείς, επιμελητήρια και επιχειρήσεις θα καθοριστούν οι θεματικές ενότητες και τα προγράμματα κατάρτισης των ανέργων, ώστε να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες στα γαλάζια επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση στη σχετική αγορά εργασίας.
Τονίζεται ότι η έρευνα ακολουθεί την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).
Οι απαντήσεις σας είναι ανώνυμες και απόλυτα εμπιστευτικές.
Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας!
 
Καθηγητής Άγγελος Κότιος
Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πειραιώς

Question Title

* 1. Πως αξιολογείτε ΓΕΝΙΚΑ την αγορά εργασίας αναφορικά με την επάρκεια ή έλλειψη στελεχών στις παρακάτω κατηγορίες ειδικοτήτων ή δραστηριοτήτων;

  Επάρκεια στελεχών για πρόσληψη Έλλειψη στελεχών για πρόσληψη
Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, διοικητικής υποστήριξης
Στελέχη Ταξιδιωτικών Γραφείων
Στελέχη Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
Στελέχη Νηογνωμόνων
Στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων)
Στελέχη επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων
Στελέχη επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου, σχετικού με τη ναυτιλία
Στελέχη ενοικίασης σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα
Στελέχη εμπορίου τουριστικών ειδών για τη θάλασσα
Στελέχη διαχείρισης μαρινών
Εκτελωνιστές
Στελέχη διαχείρισης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
Στελέχη υπηρεσιών υποστήριξης της κρουαζιέρας
Στελέχη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εντός λιμένων και συναφών με τον εφοδιασμό πλοίων
Χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας και συντήρησης ιχθύων
Τεχνικοί περιβάλλοντος
Τεχνικοί αφαλάτωσης
Τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής
Άλλο

Question Title

* 2. Σε ποιες από τις παρακάτω ειδικότητες (επαγγέλματα) η επιχείρησή σας επιθυμεί, αλλά δεν βρίσκει τα κατάλληλα στελέχη για πρόσληψη;

  Αδυναμία εύρεσης στελεχών
Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, διοικητικής υποστήριξης
Στελέχη Ταξιδιωτικών Γραφείων
Στελέχη Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
Στελέχη Νηογνωμόνων
Στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων)
Στελέχη επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων
Στελέχη επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου, σχετικού με τη ναυτιλία
Στελέχη ενοικίασης σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα
Στελέχη εμπορίου τουριστικών ειδών για τη θάλασσα
Στελέχη διαχείρισης μαρινών
Εκτελωνιστές
Στελέχη διαχείρισης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
Στελέχη υπηρεσιών υποστήριξης της κρουαζιέρας
Στελέχη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εντός λιμένων και συναφών με τον εφοδιασμό πλοίων
Χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων,
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας και συντήρησης ιχθύων
Τεχνικοί περιβάλλοντος
Τεχνικοί αφαλάτωσης
Τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής
Άλλο

Question Title

* 3. Σε ποιες από τις παρακάτω κατηγορίες ειδικοτήτων ή δραστηριοτήτων σχεδιάζετε να προβείτε σε προσλήψεις τα επόμενα 5 χρόνια;

  1-5 άτομα 6-10 άτομα Πάνω από 10 άτομα
Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, διοικητικής υποστήριξης
Στελέχη Ταξιδιωτικών Γραφείων
Στελέχη Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
Στελέχη Νηογνωμόνων
Στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων)
Στελέχη επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων
Στελέχη επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου, σχετικού με τη ναυτιλία
Στελέχη ενοικίασηε σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα
Στελέχη εμπορίου τουριστικών ειδών για τη θάλασσα
Στελέχη διαχείρισης μαρινών
Εκτελωνιστές
Στελέχη διαχείρισης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
Στελέχη υπηρεσιών υποστήριξης της κρουαζιέρας
Στελέχη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εντός λιμένων και συναφών με τον εφοδιασμό πλοίων
Χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων,
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας και συντήρησης ιχθύων
Τεχνικοί περιβάλλοντος
Τεχνικοί αφαλάτωσης
Τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής
Άλλο

Question Title

* 4. Πόσο ικανοποιημένοι είστε ΣΥΝΟΛΙΚΑ από τις γνώσεις/δεξιότητες/ικανότητες των στελεχών σας, που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες;

  Καθόλου σημαντικές Λίγο σημαντικές Μέτρια σημαντικές Πολύ σημαντικές Απόλυτα σημαντικές
Στελέχη Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων: τμήματα οικονομικών, λογιστηρίου, προμηθειών, διοικητικής υποστήριξης
Στελέχη Ταξιδιωτικών Γραφείων
Στελέχη Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Απαιτήσεων
Στελέχη Νηογνωμόνων
Στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων ναυλώσεων, πρακτόρευσης πλοίων, ναυλομεσιτείας (μεσίτες ναυτιλιακών συμβάσεων)
Στελέχη επιχειρήσεων εφοδιασμού πλοίων
Στελέχη επιχειρήσεων χονδρικού εμπορίου, σχετικού με τη ναυτιλία
Στελέχη ενοικίασηε σκαφών και ειδών αναψυχής για τη θάλασσα
Στελέχη εμπορίου τουριστικών ειδών για τη θάλασσα
Στελέχη διαχείρισης μαρινών
Εκτελωνιστές
Στελέχη διαχείρισης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος
Στελέχη υπηρεσιών υποστήριξης της κρουαζιέρας
Στελέχη υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας εντός λιμένων και συναφών με τον εφοδιασμό πλοίων
Χειριστές μηχανημάτων ανύψωσης, ατμομηχανών και λεβήτων,
Χειριστές μηχανών επεξεργασίας και συντήρησης ιχθύων
Τεχνικοί περιβάλλοντος
Τεχνικοί αφαλάτωσης
Τεχνίτες σε αντικείμενα ναυπήγησης και ναυπηγοεπισκευής
Άλλο

Question Title

* 5. Πόσο σημαντικές είναι για την επιχείρησή σας οι παρακάτω γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες, που θα επιθυμούσατε να έχουν τα στελέχη σας;

  Καθόλου σημαντικές Λίγο σημαντικές Μέτρια σημαντικές Πολύ σημαντικές Απόλυτα σημαντικές
Εργασία σε ομάδα
Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Επαγγελματικές-τεχνικές δεξιότητες
Ευελιξία/προσαρμοστικότητα
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Υπευθυνότητα/αυτονομία
Γραμματισμός
Δημιουργικότητα
Ψηφιακές δεξιότητες
Αριθμητική/υπολογιστική ικανότητα
Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
Πελατοκεντρική αντίληψη
Ικανότητα χειρωνακτικών εργασιών και εφαρμογών
Ξένες γλώσσες

Question Title

* 6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τις παρακάτω γνώσεις/ικανότητες/δεξιότητες των στελεχών σας;

  Καθόλου ικανοποιημένοι Λίγο ικανοποιημένοι Μέτρια ικανοποιημένοι Πολύ ικανοποιημένοι Απόλυτα ικανοποιημένοι
Εργασία σε ομάδα
Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Επαγγελματικές-τεχνικές δεξιότητες
Ευελιξία/προσαρμοστικότητα
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Υπευθυνότητα/αυτονομία
Γραμματισμός
Δημιουργικότητα
Ψηφιακές δεξιότητες
Αριθμητική/υπολογιστική ικανότητα
Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
Πελατοκεντρική αντίληψη
Ικανότητα χειρωνακτικών εργασιών και εφαρμογών
Ξένες γλώσσες

Question Title

* 7. Τι προτείνετε για την ενίσχυση των γνώσεων/ικανοτήτων/δεξιοτήτων των στελεχών που χρειάζεται η επιχείρησή σας; (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν)

Question Title

* 8. Σε ποιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας ανήκει η επιχείρηση σας;

Question Title

* 9. Σε ποια Περιφέρεια είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση/οργανισμός σας;

Question Title

* 10. Ποιο είναι το μέγεθος της επιχείρησής σας με βάση τον αριθμό εργαζομένων;

Question Title

* 11. Εάν επιθυμείτε να σας αποσταλούν τα αποτελέσματα της έρευνας, παρακαλούμε συμπληρώστε το email σας

T