Dziękujemy za zainteresowanie badaniem. Badanie jest częścią projektu realizowanego w Instytucie Psychologii UJ. Jego celem jest poznanie Twoich opinii na temat różnych aspektów życia w społeczeństwie. 

Aby uczestniczyć w niniejszym badaniu musisz mieć ukończone 18 lat. Badanie potrwa około 10-15 minut i będzie polegało na wypełnieniu kwestionariusza. Wśród osób, które wezmą udział w badaniu rozlosujemy 4 nagrody po 100 PLN.

Prosimy, abyś poświęcił/a tyle czasu, ile tylko potrzebujesz, na zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Zgoda na udział w badaniu

Twój udział w badaniu jest dobrowolny i tylko od Ciebie zależy, czy weźmiesz w nim udział. Nawet jeśli zdecydujesz się na udział w badaniu, możesz bez najmniejszych konsekwencji wycofać się z niego na każdym jego etapie. Według naszej najlepszej wiedzy badanie to nie stanowi dla Ciebie żadnego ryzyka, ani nie spowoduje uczucia dyskomfortu. Jednakże, jeśli konieczność udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek pytanie zawarte w kwestionariuszu wzbudzi w Tobie negatywne emocje, pamiętaj, że możesz je bez żadnych konsekwencji pominąć. Celem badania nie są Twoje bezpośrednie korzyści, ale jego wyniki pozwolą nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie angażują się w różne działania społeczne. Nie czerpiemy korzyści finansowych związanych z celem badawczym.
Dochowamy najwyższych starań, aby jakiekolwiek informacje, które mogłyby połączyć Ciebie z Twoimi wynikami pozostały poufne, a ujawnienie ich będzie wymagało Twoje zgody. Jeśli wyniki niniejszego badania zostaną opublikowane lub zaprezentowane na konferencji naukowej prezentacja będzie miała formę uśrednionych wyników zbiorczych i nie będzie to stanowić ryzyka dla zachowania poufności Twoich danych.
Badanie uzyskało pozytywną ocenę Komisji Etycznej w Instytucie Psychologii UJ. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące udziału w niniejszym badaniu prosimy skontaktuj się z nami (katarzyna.jasko@uj.edu.pl). Z góry dziękujemy za udział i chęć podzielenia się swoimi opiniami.

Question Title

Oświadczam, że ukończyłem/am 18 lat, przeczytałem/am powyższe informacje dotyczące badania i zgadzam się wziąć w nim udział. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać się z udziału w badaniu bez podania powodu, jeżeli uznam to za stosowne.

Question Title

Wiek (wpisz liczbę)

Question Title

Płeć

Question Title

Wykształcenie

T