* 1. Koliko ste zainteresovani za teme iz oblasti tranzicione pravde, uključujući pitanja u vezi sa suđenjima za ratne zločine, suočavanjem sa prošlošću i pomirenjem na Balkanu?

* 2. Koliko ste informisani o temama u vezi sa suđenjima za ratne zločine, suočavanjem sa prošlošću i pomirenjem na Balkanu?

* 3. Prema vašem mišljenju, koliko se mediji u vašoj zemlji bave ovim temama?

* 4. Na koji način lično dolazite do informacija koje se tiču tema u vezi sa suđenjima za ratne zločine, suočavanjem sa prošlošću i pomirenjem na Balkanu?

* 5. Koliko su, po vašem mišljenju, ovi procesi važni za utvrđivanje istine o tome šta se dogodilo u ratovima 90-tih godina?

* 6. Koliko je utvrđivanje istine o tome šta se dogodilo u ratovima 90-tih godina važno za očuvanje mira u regionu?

* 7. Koliko je, po vašem mišljenju, važno pojedinačno procesuiranje za ratne zločine i utvrđivanje imena krivaca za stradanje žrtava?

* 8. Šta bi, po vašem mišljenju, najviše pomoglo preživelima/žrtvama rata?

* 9. Koliko imate poverenja u domaće sudove koji procesuiraju ratne zločine?

* 10. Da li lično podržavate svoju Vladu u aktivnom zalaganju za pomirenje među zemljama bivše Jugoslavije?

* 11. Da li ste imali priliku da slušate BIRN-ovu radio-emisiju posvećenu ovim temama u regionu?

* 12. Koje ste godine rođeni?

* 13. Koji je najviši stepen vašeg obrazovanja?

* 14. U kojoj zemlji živite?

* 15. Kog ste pola?

T