Καλώς ήρθατε στην Έρευνα

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων που αφιερώνετε από το χρόνο σας για να λάβετε μέρος στην έρευνα που είναι σχεδιασμένη ώστε να γίνουν κατανοητές οι απόψεις σχετικά με την επικοινωνία για τα οφέλη και κινδύνους γύρω από τις θεραπευτικές αγωγές για την Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ), και να προσδιοριστούν οι κύριοι φραγμοί που παρεμποδίζουν την βέλτιστη επικοινωνία σε σχέση με το όφελος-ρίσκο. Αυτή η έρευνα είναι ανώνυμη και εθελοντική. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας και διότι συμφωνείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα.

 Για να ξεκινήσετε την έρευνα, πατήστε "Next"

T