Screen Reader Mode Icon
Du er velkommen til Caritas Trondheim årsmøte torsdag 25 juni kl. 19.00!
Sted: Atriet i menighetssenteret til St. Olav kirke.
Vennligst registrer deg innen 18 juni!

You are welcome to Caritas Trondheim's annual meeting Thursday 25. June at 19:00!
Location: The atrium of the parish centre in St. Olavs church.
Please register by 18. June!

Question Title

* 1. Navn/Name

Question Title

* 2. Telefonnr/ Phone Number

Question Title

* 3. Email

Question Title

* 4. Tilknytning til Caritas Trondheim/ Affiliation with Caritas Trondheim

0 of 4 answered
 

T