สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ติดต่อ อีเมล k-ts@misumi.co.th

Question Title

* 1. ชื่อ - นามสกุล ( Name - Last name )

Question Title

* 2. Customer Code (รหัสลูกค้า) ตัวอย่าง 863900
*หากไม่ทราบรหัสลูกค้า หรือยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นลูกค้าของมิซูมิ กรุณากรอก "No"

Question Title

* 3. ชื่อบริษัท ( Company Name )

Question Title

* 4. 5. ตำแหน่ง (Position)

Question Title

* 5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile No.)
*กรุณาใส่เบอร์ที่ติดต่อได้

Question Title

* 6. อีเมลแอดเดรส (Email Address)

Question Title

* 7. ท่านรู้จักสินค้านี้ (Asaclean) จากที่ใด

Question Title

* 8. ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าทดลองใช้ (Delivery Address)
*กรุณาระบุที่อยู่บริษัทของท่าน

Question Title

* 9. ประเภทอุตสาหกรรม (Type of Industry)

Question Title

* 10. ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูป / ผลิตภัณฑ์ที่ทางลูกค้าผลิต
เช่น ปรินเตอร์ หน้ากากเครื่องปรับอากาศ คอนโซลรถยนต์ เป็นต้น

Question Title

* 11. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสกรูหรือไม่

Question Title

* 12. ท่านใช้เรซิ่นประเภทใดอยู่บ้าง
เช่น PP, PE, ABS, PC เป็นต้น

Question Title

* 13. อุณหภูมิใช้งานสำหรับเครื่องฉีด (องศาเซลเซียส)
เช่น 180-220 °C

Question Title

* 14. ปัญหาใดที่ท่านพบเจออยู่
สามารถเลือกคำตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

Question Title

* 15. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสกรูยี่ห้อใด (หากทราบเกรด โปรดระบุ)

Question Title

* 16. ท่านใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสกรูเดือนละกี่กิโลกรัม
เช่น 100 กิโลกรัม ต่อเดือน

Question Title

* 17. ความถี่รอบการ PM Period (Preventive Maintenance) เครื่องจักรของท่าน?
เช่น ทุก 6 เดือน / เมื่อฉีดครบ xxx,xxx shots เป็นต้น

Question Title

* 18. ขนาดของเครื่องฉีด (Machine Size) ที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ
เช่น 30 ton/ 50 ton/ 80 ton/ 100 ton เป็นต้น

Question Title

* 19. ท่านวางแผนจะทดสอบผลิตภัณฑ์ Asaclean เมื่อใด

รายละเอียดและเงื่อนไข
1.  หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียนเป็นลูกค้าของมิซูมิ กรุณาลงทะเบียนเป็นลูกค้าของมิซูมิก่อน  ที่ อีเมล cs@misumi.co.th
2. ท่านที่ต้องการทดลองสินค้าต้องลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยลำดับการจัดส่งสินค้า จะเรียลำดับการลงทะเบียนก่อนหลัง
3. บริษัทผู้ขอต้องไม่เคยทดลองใช้สินค้าดังกล่าวมาก่อน**
4. เจ้าหน้าที่มิซูมิอาจทำการติดต่อเพิ่มเติม ก่อนการจัดส่งสินค้าทดลองใช้ เพื่อความถูกต้องของประเภทสินค้าก่อนจัดส่ง
5. กรุณาตรวจสอบกฎระเบียบของบริษัทท่านก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
6. บริษัทฯสามารถเปลี่ยนแปลงวันจัดส่ง หรือการยกเลิก หากสินค้าทดลองหมดลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า ติดต่อ PM_BD@misumi.co.th หรือ k-ts@misumi.co.th

T