Wikipedia vil gjerne ha feedback slik at vi bedre kan forstå preferansene til våre lesere og givere. Svar på spørsmålene under vil hjelpe oss til å forbedre oss. Tusen takk!

Question Title

* 1. Hvordan ga du din gave i dag?

Question Title

* 2. Ga du din gave i dag på en:

Question Title

* 3. Hvilke av de følgende kan du huske å ha sett i løpet av det siste året?

Question Title

* 4. Har du donert til Wikipedia før i dag?

Question Title

* 5. Hvor ofte bruker du Wikipedia?

Question Title

* 6. Hvilket av følgende utsagn forklarer best din beslutning om å gi en gave til Wikipedia?

  Enig
Jeg støtter Wikipedias fri kunnskap for alle
Oppfordringen om å gi til Wikipedia var oppriktig og passende
Jeg ønsker å støtte den ideelle organisasjonen som driver Wikipedia
Jeg vil at Wikipedia skal finnes på nettet
Jeg vil holde Wikipedia fri for reklame
Jeg bruker Wikipedia ofte og ønsker å støtte leksikonet
Jeg vil støtte arbeidet til de som frivillig bidrar med innhold på Wikipedia

Question Title

* 7. Hvis du så en oppfordring om å gi i dag: Visste du at Wikipedia er eiet og drives av en ideell organisasjon før du leste oppfordringen?

Question Title

* 8. I løpet av det siste året, hvor mange ganger har du sett en innsamlingsaksjon på eller fra Wikipedia?

Question Title

* 9. Merk av hvilke av de følgende utsagn som representerer det du føler:

  Enig Uenig Vet ikke
Jo flere meldinger om innsamlingsaksjoner Wikipedia sender, jo mindre legger jeg merke til dem.
Jeg legger vanligvis merke til Wikipedias innsamlings-budskap når de kjøres.
Jeg likte at innsamlings-budskapet lærte meg hvordan Wikipedia drives.
Wikipedia sender ikke innsamlings-meldinger så veldig ofte.
Det virker som om Wikipedia ber om gaver sjeldnere enn andre ideelle organisasjoner.
Jeg har ikke noe imot innsamlings-meldingene på Wikipedia.
Jeg blir irritert når jeg ser innsamlings-meldinger på Wikipedia.
Jeg tror innsamlings-meldingene på Wikipedia er nødvendige.

Question Title

* 10. Har du noen tilbakespill om innsamlings-meldingen du så i dag?

Question Title

* 11. Gir du til andre ideelle organisasjoner eller grupper?

T