Screen Reader Mode Icon
Dacă doriți să deveniți voluntar în programul „Proiect: Cetățeanul”, completați acest formular de înscriere și echipa Institutului Intercultural Timișoara vă va contacta pentru a vă pune în legătură cu un profesor de educație socială.

Locuiţi într-unul din judeţele Alba, Argeș, Buzău, Botoșani, Gorj, Hunedoara, Maramureș sau Vâlcea? Sunteţi cetăţean cu spirit civic, dornic să contribuiţi la dezvoltarea relației dintre cetățeni și instituțiile publice în localitatea dumneavoastră?  Înscrieţi-vă ca voluntar pentru a sprijini demersul de dezvoltare a competențelor pentru cultură democratică ale elevilor de clasa a VII-a.

Cine se poate înscrie ca voluntar?

·        profesori de alte discipline decât Educație pentru cetățenie democratică, care doresc să colaboreze cu profesorii care predau această disciplină şi să sprijine elevii și comunitatea lor;
·        membri ai unor organizații non-guvernamentale;
·        cetățeni cu orice profesie, care doresc să se implice în dezvoltarea comunității lor;
·        studenți și elevi de liceu.

Activităţi în care se pot implica voluntarii:

·        Însoțirea elevilor la o ședință a Consiliului Local și facilitarea interacțiunii cu reprezentanți ai instituțiilor publice.
·        Sprijinirea elevilor de clasa a VII-a şi a profesorilor de la şcolile participante în proiect în aplicarea metodei Proiect: Cetățeanul la orele săptămânale de educaţie pentru cetăţenie democratică pe o perioadă de 3-4 luni.
·        Numărul de ore necesare pentru voluntariat şi tipul de activităţi pot să varieze, de la sprijin pentru colectarea informaţiilor despre problemele comunităţii, identificarea de specialişti,  însoţirea elevilor la şedinţe ale Consiliului Local etc. Estimăm că timpul de implicare a voluntarilor variază între 10 și 30 de ore pe an școlar.

Activităţile se vor desfăşura pe parcursul anului școlar 2022-2023. Voluntarii vor încheia contract de voluntariat cu Institutul Intercultural Timișoara și vor primi certificat de voluntariat la finalul anului școlar.

Mai multe detalii despre metoda Proiect: Cetățeanul puteți citi aici: https://cetateanul.intercultural.ro/despre-metoda/

Proiectul  „Cultura democratică, un proiect al comunității” este derulat de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat și cu Academia pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia, cu sprijinul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.

Question Title

* 1. Nume și prenume

Question Title

* 2. Adresa de email

Question Title

* 3. Număr de telefon

Question Title

* 4. Județul

Question Title

* 5. Localitatea

Question Title

* 6. Ocupația

Question Title

* 7. Organizația/instituția/compania în care lucrați

Question Title

* 8. Ce vă motivează să deveniți voluntar/ă în programul Proiect: Cetățeanul

Question Title

* 9. În ce alte contexte ați mai activat ca voluntar/ă (dacă este cazul)?

Question Title

* 10. Care considerați că sunt principalele dumneavoastră competențe?

Question Title

* 11. Sunt interesat/ă să mă implic în activități de sprijin al școlilor în anul școlar 2022-2023.

Question Title

* 12. Ce altceva doriți să ne mai comunicați?

Question Title

* 13. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (1/2)

Declar prin prezenta că sunt de acord în mod expres şi neechivoc cu procesarea datelor mele cu caracter personal de către operatorii de date, în scopul derulării proiectului „Cultura democratică, un proiect al comunității” derulat în perioada 1 august 2021 – 31 martie 2023 de Institutul Intercultural Timișoara în parteneriat cu Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED) din Râmnicu Sărat și cu Academia pentru Drepturile Omului din Oslo, Norvegia din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi şi Fundaţia PACT.

De asemenea, declar că am luat cunoștință de următoarele aspecte :

Datele care pot fi prelucrate:
I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, data și locul nașterii, cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa e-mail, date privind educația și studiile, profesia, contul bancar, experiența profesională, numele și prenumele membrilor de familie ; II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, date care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile filozofice, apartenenţa la sindicate, imaginea, vocea, date privind sănătatea, viaţa sexuala sau orientarea sexuală.

Scopul prelucrării: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea contractului de finanţare nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea documentelor justificative pentru realizarea obiectului contractului de finanțare nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în vederea evaluării efectelor şi impactului proiectului. Prin promovarea proiectului se înțelege comunicarea către publicul larg a activităților și rezultatelor proiectului prin mijloace de comunicare diverse (mass-media, rețele sociale ale organizației gazdă și ale organizațiilor partenere, website-uri, ș.a.), putând folosi înregistrări audio-video, imagini sau fotografii din timpul implementării proiectului.

Temeiul prelucrării: Pentru datele cu caracter personal simple (I) temeiul prelucrării este reprezentat de interesul legitim al operatorilor de date - de a verifica îndeplinirea obiectivelor scopului pentru care se prelucrează datele cu caracter personal – art. 6 alin. (1), lit. f din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. Pentru datele cu caracter personal sensibile (II) temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal îl reprezintă consimţământul exprimat prin prezenta declaraţie – art. 6 alin (1) lit. a din Regulamentul menţionat anterior.

Vă exprimați în mod expres și liber opțiunea ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopurile menționate mai sus?

Question Title

* 14. Consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (2/2)

Transferul datelor cu caracter personal: Prezentele date cu caracter personal între operatori de date şi terţi pot fi transmise în cadrul Spațiului Economic European, în special pe teritoriul României, Belgiei, Norvegiei. În plus, aceste date cu caracter personal pot fi transferate către următoarele categorii de persoane: finanțator (Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE şi Norvegiene), evaluatori și/sau auditori cu ocazia controalelor desfășurate de aceștia la cererea finanţatorului, partenerul extern din cadrul consorţiului ACF România - Frivillighet Norge (Norvegia), autorități fiscale și alte autorități publice în cazul unui potențial control din partea acestora. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe întreg programul „Active Citizens Fund Romania”, poate fi consultată la adresa: https://activecitizensfund.ro/politica-gdpr/.

Perioada prelucrării datelor cu caracter personal: 10 ani de la data aprobării raportului final de către Operatorul de Fond al Active Citizens Fund România.

Drepturile mele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în Regulamentul General privind protecția datelor 679/2016 sunt următoarele: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la portabilitatea datelor.

Folosirea imaginii: Acord FDSC, FP, CRCR, Fundaţiei PACT, Institutul Intercultural Timișoara, Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED), dreptul de a reproduce, prezenta, utiliza și răspândi, nelimitat în timp și teritoriu, în orice format media, imaginea şi vocea mea înregistrată fotografic și/sau video şi/sau audio. Înțeleg și sunt de acord că nu voi primi nici o compensație materială sau de altă natură pentru aceste fotografii/filmări sau înregistrări.

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), Fundaţia pentru Parteneriat (FP), Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), Fundația PACT, Institutul Intercultural Timișoara, Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare (ASCED). Operatorii de date pot fi contactați în legătură cu cele de mai sus la: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro, Institutul Intercultural Timişoara , cu sediul în Bulevardul 16 Decembrie, Nr. 8, Timişoara, tel. 0256 498 457, e-mail iit@intercultural.ro, Asociația pentru Solidaritate, Cultură, Educație și Dezvoltare, Râmnicu Sărat, officeasced@gmail.com De asemenea, pentru orice plângeri şi sesizări, vă puteţi adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Retragerea consimțământului nu împiedică prelucrarea datelor cu caracter personal atunci când aceasta este impusă în mod imperativ de lege sau când este necesară pentru derularea unui contract în vigoare.

Vă exprimați în mod expres și liber opțiunea ca datele cu caracter personal să fie prelucrate în scopur

0 of 14 answered
 

T