Question Title

* 1. Hur nöjd är du med produkten?

  Missnöjd Ej nöjd Godkänd Mycket nöjd Överträffade mina förväntningar
Ange hur nöjd du var med Blox4 Allergy?

Question Title

* 2. Kommer du att köpa produkten igen?

Question Title

* 3. Hur fick du reda på produkten?

Question Title

* 4. Kombinerar du behandlingen med Blox4 Allergy med andra produkter?

T