1. Default Section

 
100% of survey complete.

* 1. Et trobes empleat en aquests moments?

* 2. Quina es, en anys, la teva experiencia laboral (no incloguis temps com a Becari-Practiques)

* 3. Quin d'aquests títols descriu millor la feina principal que fas?

* 4. Quin tipus de Jornada Laboral fas? (si ets a l'atur respon si us plau amb les dades de la ultima feina que hagis tingut)

* 5. Quin rang horari descriu millor el numero d'hores que treballes al dia de mitjana?

* 6. En quina franja salarial (en sou Brut Anual) et trobes?

* 7. Quina part del teu sou Brut Anual prove de la teva feina principal? (si nomes tens una feina tria 100%, si tens ingressos de mes d'una font, tria el percentatge que correspon a aquella font d'ingressos mes elevada) Descarta els ingressos que no tinguin relació amb la vida laboral (com ara rentes per lloguer d'un pis, etc

* 8. T´has quedat sense feina (T'han despatxat, l'empresa ha tancat, etc) d'alguna feina en els darrers 12 mesos?

* 9. Quan de temps vas trigar en trobar la teva feina principal actual? (Respon 0 mesos en cas que canviessis d'una feina a una altra sense ser despatxat, respon el numero de mesos que fa que busques feina si estas desempleat actualment)

* 10. Com vas trobar la teva darrera feina?

T