Screen Reader Mode Icon
Aitäh, et soovid olla Tehnopoli äriteenuste ja Tehnopol Startup Inkubaatori mentor! Eesti tehnoloogiaettevõtted loovad lahendusi, mille toel muutub meie elu ja töökeskkond mugavamaks, tõhusamaks ja kestlikumaks. Selleks, et iduettevõtted jalad alla saaks ja kasvuettevõtted sooritaks hoogsaid arenguhüppeid, kutsume liituma praktikutest eksperte panustama oma kogemuste ja teadmistega.

Thank you for your interest to be a mentor for Tehnopol Business Services and Tehnopol Startup Incubator! Estonian technology companies create solutions that make our lives and work environment more comfortable, efficient, and sustainable. In order for start-ups to gain a foothold and growth companies to make rapid development leaps, we invite experts to contribute their experience and knowledge.

Question Title

* 1. Ees- ja perekonnanimi/ First name and surname

Question Title

* 2. Valdkond/ field of expertise (Vali ainult üks/Choose only one)

Question Title

* 3. Palun kirjelda oma kogemust valitud valdkonnas / Please describe your expertise on the chosen field (max 450 characters)

NB! Lisatud kirjeldust kasutame Tehnopol kodulehele mentorite alamlehele Sinu tutvustusena. / Please note that added text will be used in Tehnopol homepage in Mentor section as your introduction.

Question Title

* 4. Tunnihind (neto) / hourly rate (without VAT) EUR

NB! Siia saab sisestada vaid numbrilise väärtuse / Please note that you can add here just the number.

Question Title

* 5. Mis keeltes on Sul võimalik mentorlust läbi viia? / In what languages can you perform mentoring?

Question Title

* 6. Kontakt e-mail/Contact e-mail

Question Title

* 7. LinkedIn

0 of 7 answered
 

T