Screen Reader Mode Icon
Poštovana/i,

Pred Vama se nalazi upitnik kojim  želimo ispitati potrebe i interese organizacija civilnog društva za edukacijom u području provedbe neformalnog obrazovanja. Rezultati će nam biti podloga za izradu e-modula namijenjenih organizacijama civilnog društva kao vid podrške njihovom radu na povećanju kvalitete provedbe neformalnog obrazovanja kojeg pružaju.

Neformalno obrazovanje najčešća je djelatnost organizacija civilnog društva te se one mogu smatrati nositeljicama neformalnog obrazovanja. Aktivnosti neformalnog obrazovanja provode se u različitim oblicima (edukacije, seminari, konferencije, treninzi i sl.), usmjereni su na različite ciljne skupine i korisnike, različitog su trajanja te pokrivaju široki spektar tema.

Polazna točka ovog ispitivanja je definicija neformalnog obrazovanja kao planiranih i strukturiranih obrazovnih programa i procesa osmišljenih za poboljšanje kompetencija ciljnih skupina izvan formalnog obrazovnog sustava (usp. European Youth Foundation, bez dat.).

Upitnik se sastoji od dvadesetak pitanja, ispunjavanje traje desetak minuta.

Podaci se prikupljaju u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Direktive 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, kao i o slobodnom protoku takvih. Upisivanje podataka smatrat će se vašom privolom za obradu tih podataka.

Upitnik se provodi u sklopu projekta „SKOCKANO-standard kvalitete organizacija civilnog društva koje se konstruktivno bave neformalnim obrazovanjem“ koji provode Centar za mirovne studije, Forum za slobodu odgoja, Kuća ljudskih prava Zagreb, Centar za građanske inicijative Poreč, GOOD Inicijativa Phronesis SA iz Norveške. Projekt je podržan s € 199.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova.

Hvala na Vašem vremenu!

U slučaju dodatnih pitanja i/ili želje za dobivanjem rezultata analize javite se na silvia@cgiporec.hr

Question Title

* 1. Naziv organizacije

Question Title

* 2. Godina osnutka

Question Title

* 3. Županija sjedišta organizacije

Question Title

* 4. Razina djelovanja organizacije (odaberite odgovor na kojoj razini najviše provodite edukacijske aktivnosti)

Question Title

* 5. Spada li vaša organizacija u jednu od navedenih kategorija? (mogućnost više odgovora)

Question Title

* 6. Provodi li vaša organizacija neformalne obrazovne programe i aktivnosti?

Question Title

* 7. Tematska područja u kojima vaša organizacija pruža edukaciju (moguće označiti više odgovora)?

Question Title

* 8. Na koji način vaša organizacija najčešće pruža edukaciju (moguće označiti više odgovora)?

Question Title

* 9. Na koji način vaša organizacija najčešće provodi svoju edukaciju (moguće zaokružiti više odgovora):

Question Title

* 10. Jesu li su osobe koje provode neformalnu edukaciju u okviru vaše organizacije (moguće zaokružiti više odgovora):

Question Title

* 11. Jesu li zaposlenici/ce/članovi/ice vaše organizacije u posljednjih 3. godine sudjelovali u edukaciji o metodama, načinima i oblicima rada provedbe neformalnih obrazovnih programa?

Question Title

* 12. U kojoj mjeri vam je važno da osobe koje provode neformalno obrazovanje osim što su stručne u tematskom području kojeg obrađuju imaju i kompetencije pripreme i provedbe neformalnog obrazovanja?

Question Title

* 13. Smatrate li da bi neformalno obrazovanje koje uživo provodi vaša organizacija u slučaju potrebe mogla kvalitetno provoditi online?

Question Title

* 14. Smatrate li da je potrebno sustavno obrazovanje i podrška organizacijama civilnog društva u području neformalnog obrazovanja?

Question Title

* 15. Ima li vaša organizacija potrebu i/ili interes za edukaciju o provedbi neformalnog obrazovanja?

Question Title

* 16. Biste li se dodatno usavršavali u provedbi neformalnog obrazovanja putem e-učenja?

Question Title

* 17. Bi li vaša organizacija bila spremna izdvojiti novčana sredstva za obrazovanje svojih ljudskih kapaciteta, a u cilju podizanja kvalitete provođenja vaših neformalnih obrazovnih aktivnosti?

Question Title

* 18. Smatrate li da je potrebno umrežavanje provoditelja neformalnog obrazovanja organizacija civilnog društva?

Question Title

* 19. Na sljedeća pitanja molimo vas da odgovarate na način da procijenite u kojoj mjeri su vašoj organizaciji civilnog društva potrebna sljedeće znanja služeći se skalom od 1 do 5, gdje 1 znači „uopće ne“ a 5 „u potpunosti da“.

  1 2 3 4 5
O procesu učenja (usvajanju znanja, razvoju vještina i izgradnji stavova sudionika/ica)?
O izgradnji međusobnih odnosa sudionika/ca (grupna dinamika)?
O procjeni potreba ciljane skupine/pojedinca, te procjeni njihovog predznanja?
O  postavljanju ishoda učenja vašeg neformalnog obrazovanja?
O participativnom procesu učenja, o sudjelovanju, dijeljenju iskustva i  uvažavanju?  
O iskustvenom učenju, važnosti igre i kreativnog izričaja i poticanju kritičkog mišljenja?
O načinu prilagodbe metoda i sadržaja potrebama sudionika/ca tijekom provedbe vašeg programa?
O samoprocjeni (sudionici/e identificiraju, izražavaju i reflektiraju o vlastitom napretku i razvoju kompetencija)?
O  provedbi evaluacije i provođenju monitoringa?
O izradi programskih dokumenata kojim se opisuje neformalni obrazovni program koji može imati formu kurikuluma, plana i programa ili nekog sličnog dokumenta?
O vještinama vođenja grupnih procesa (facilitacije)?
O e-učenju i digitalnim alatima te kako koristiti nove tehnologije u edukativnom procesu?
O tome kako metodički prilagoditi vašu postojeću ili novu neformalnu edukaciju za njenu provedbu online putem ili hibridno (kombinacija uživo i online)? 

Question Title

* 20. Jesu li vašoj organizaciji potrebna znanja o horizontalnim vrijednostima neformalnog obrazovanja koja su temelj za njegovu kvalitetnu provedbu? Molimo vas da rangirate po skali od 1 do 5, gdje 1 znači „uopće ne“ a 5 „u potpunosti da“.

  1 2 3 4 5
Uključivost
Ljudska prava
Rodna ravnopravnost
Socijalna pravda
Demokratsko građanstvo
Solidarnost
Interkulturalnost
Antidiskriminacija
Mir i nenasilje

Question Title

* 21. Jesu li vašoj organizaciji potrebna znanja o posebnostima rada s pojedinim ciljanim skupinama (kako raditi s tim skupinama, na što paziti, zakonski okviri)?   Molimo vas da procijenite po skali od 1 do 5, gdje 1 znači „uopće ne“ a 5 „u potpunosti da“.

  1 2 3 4 5
Djeca
Žene žrtve nasilja
LGBTIQ+
Osobe s invaliditetom

Question Title

* 22. Imate li potrebe podijeliti dodatnu informaciju o potrebama vaše organizacije a tiču se provedbe neformalnog obrazovanja?

0 of 22 answered
 

T