Το Επιμελήτηριο Μαγνησίας αλλάζει!
Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και συνδιαμορφώστε τις νέες παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα μέλη των Β.Σποράδων για τα επόμενα χρόνια.

Question Title

* 1. Παρακαλούμε, συμπληρώστε το e-mail.

T