Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Διαλέξεων

Εκτιμώμενος χρόνος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου: 4 λεπτά
Εκτιμούμε την ειλικρίνειά σας κατά τη συμπλήρωση του
 
Διευκρίνιση
Τα μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος,
δικαιούνται μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο φορέα. Σε άλλη περίπτωση, τα μόρια δεν αναγνωρίζονται.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στον ΠΙΣ ή στην ΕΝΕ, στείλτε το αίτημα σας για βεβαίωση παρακολούθησης στο iph@acg.edu
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΞΑΝΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΙΣ 15/12/2021
ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Question Title

* Στοιχεία Επικοινωνίας

Question Title

* Ιδιότητα-Επάγγελμα/ Φορέας

Question Title

* Ενδιαφέρομαι για μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από:

Question Title

* Παρακολούθησα τη διάλεξη με τίτλο:

Question Title

* Συνολικά, σε ποιο βαθμό η εκπαίδευση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας;

Question Title

* Τι βρήκατε περισσότερο χρήσιμο στη σημερινή εκπαίδευση και γιατί;

Question Title

* Τι βρήκατε λιγότερο χρήσιμο στη σημερινή εκπαίδευση, και γιατί;

Question Title

* Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί η σημερινή εκπαίδευση; Έχετε κάποια γενικά σχόλια;

Question Title

* Έχετε κάποια θέματα/ τομείς που θα θέλατε να προτείνετε για μελλοντικές διαλέξεις;

Question Title

* Συμφωνώ να λαμβάνω ενημερώσεις μέσω email για τις εκδηλώσεις και δράσεις του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Question Title

* Πως ενημερωθήκατε για αυτή τη διάλεξη;

Θα λάβετε το πιστοποιητικό παρακολούθησης με τα μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στο email σας, το συντομότερο δυνατό.
Δεν είναι απαραίτητη η αποστολή αιτήματος και στο email του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, ACG
Ευχαριστούμε για την κατανόηση


ΗΠΙΤΟΥ 17Β, ΠΛΑΚΑ, 10557 ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210 60009800 (εσωτ. 3112)
210 3314755
email: iph@acg.edu

T