Question Title

* 1. Thông tin người tham gia

Question Title

* 2. Bạn hiện là:

Question Title

* 3. Bạn biết đến sự kiện qua kênh nào?

Question Title

* 4. Bậc học / chương trình học bạn đang quan tâm?

Question Title

* 5. Nếu bạn có câu hỏi dành cho đại diện trường, hãy điền câu hỏi của bạn vào ô dưới đây:

Question Title

* 6. Chúng tôi cũng sẽ gửi thông tin của bạn cho trường International School of Creative Arts (ISCA) để họ gửi tới cho bạn thông tin khóa học mà bạn quan tâm. Nếu bạn không chấp thuận việc này, vui lòng đánh dấu vào ô bên dưới.

Question Title

* 7. Thông báo về bảo mật dữ liệu:
Hội đồng Anh sẽ sử dụng thông tin của quý vị để gửi quý vị thông tin về các hoạt động, dịch vụ và các sự kiện về giáo dục Anh. Bằng cách cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, quý vị bằng lòng để chúng tôi sử dụng thông tin cho các mục đích này.

Hội đồng Anh tuân thủ quy định về luật bảo mật dữ liệu tại Vương quốc Anh và các điều luật ở các nước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Bạn có quyền xin một bản sao thông tin của mình mà chúng tôi đang giữ và có quyền đề nghị chúng tôi sửa bất cứ thông tin nào bị sai. Nếu bạn băn khoăn về cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể phản hồi tới bộ phận bảo mật.

Xem thêm thông tin về bộ phận bảo mật của chúng tôi tại website www.britishcouncil.org/privacy hoặc liên hệ với Hội đồng Anh. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của bạn theo chính sách duy trì dữ liệu từ thời điểm thu thập.

Bạn có muốn nhận thông tin từ Hội Đồng Anh về các chương trình giáo dục?

Question Title

* 8. Nếu có, bạn muốn nhận thông tin từ Hội đồng Anh theo hình thức nào?

T