Chào mừng quý vị đến với Khảo Sát Nghiên Cứu Đường Xe Đạp

Xin giới thiệu Đường xe đạp Trung tâm! Dựa trên phản hồi của quý vị, tuyến đường được xếp hạng hàng đầu tạo cơ hội cho một con đường đạp xe vui vẻ, liên tục và được kết nối từ Santa Clara đến Bắc San Jose đã được xác định. Hãy xem ý kiến đóng góp của quý vị đã giúp định hình sự phát triển của Đường xe đạp Trung tâm như thế nào và cho chúng tôi biết suy nghĩ của quý vị.

Cuộc khảo sát này sẽ xem xét cách đánh giá các lựa chọn thay thế, giải thích cách thức Đường Xe Đạp Trung Tâm trả lời phản hồi của cộng đồng, sau đó hỏi câu hỏi về các tính năng của đường xe đạp nào là quan trọng nhất đối với quý vị. Quý vị sẽ được hỏi xem kết quả có đáp ứng được mong đợi của quý vị đối với Đường đi xe đạp Trung tâm hay không và quý vị muốn xem địa chỉ dự án có điều gì khác hay không.
Để biết thông tin cập nhật về dự án và thông tin bổ sung: vta.org/CentralBikeway

Nghiên Cứu Đường Xe Đạp Trung Tâm đang được do Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thung Lũng Santa Clara (VTA) phối hợp với các thành viên cộng đồng, các tổ chức dựa vào cộng đồng, Thành phố Santa Clara và San Jose, Quận Santa Clara và Caltrans để phát triển một tuyến đường siêu cao tốc xe đạp đông-tây từ Santa Clara đến Bắc San Jose. Nghiên cứu sẽ khám phá ưu tiên của cộng đồng Santa Clara và San Jose để hiểu đường siêu cao tốc nên đi đến đâu, những tính năng và tiện nghi nào nên được đưa vào thiết kế. Nghiên cứu sẽ đưa ra các tài liệu thiết kế khái niệm mà VTA sẽ sử dụng làm điểm khởi đầu để xác định các cơ hội tài trợ rồi chuyển sang thiết kế dự án chi tiết hơn.

Question Title

Tiến Trình Tham Gia 

Timeline of engagement events for the Central Bikeway Study. The purpose of the second round of engagement events in March 2021 is to collaborate on bikeway design concept.

T