Το παρόν ερωτηματολόγιο εντάσσεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου με τίτλο "Διερεύνηση χαρακτηριστικών κυκλικών κόμβων". Το συγκεκριμένο έργο εκπονείται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απευθύνεται σε όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου και στοχεύει στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα του επιπέδου εξυπηρέτησης των οδηγών κατά τη διέλευση τους από τους κυκλικούς κόμβους.

Η συμπλήρωσή του, δεν θα απαιτήσει περισσότερο από 5 λεπτά θα γίνει ανώνυμα και τα δεδομένα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς και δεν θα διατεθούν σε τρίτους.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας και την συμβολή σας στην ερευνητική αυτή προσπάθεια.

Με εκτίμηση

Ευτέρπη Δαμάσκου                                       Μαρία Περπινιά
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός                           Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Υπ. Διδάκτορας                                              Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια , ΑΠΘ
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης έργων
 
 

Question Title

Οι κυκλικοί κόμβοι αποτελούν ένα είδος κυκλικής διασταύρωσης στην οποία τα οχήματα κινούνται συνεχώς, κατά φορά αντίθετη προς εκείνη των ωρολογιακών δεικτών (εκτός του αγγλοσαξονικού συστήματος), γύρω από μία κεντρική κυκλική νησίδα. Παρακάτω υπάρχουν εικόνες από δύο κυκλικούς κόμβους: α) μονής κυκλικής λωρίδας και β) πολλαπλής κυκλικής λωρίδας.

<span style="color: #808080;">Οι κυκλικοί κόμβοι αποτελούν ένα είδος κυκλικής διασταύρωσης στην οποία τα οχήματα κινούνται συνεχώς, κατά φορά αντίθετη προς εκείνη των ωρολογιακών δεικτών (εκτός του αγγλοσαξονικού συστήματος), γύρω από μία κεντρική κυκλική νησίδα. Παρακάτω υπάρχουν εικόνες από δύο κυκλικούς κόμβους: <strong>α) μονής κυκλικής λωρίδας</strong> και <strong>β) πολλαπλής κυκλικής λωρίδας.</strong></span>

T