Мэдээлэл холбооны сүлжээ, интернэтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн инженер техникийн ажилчид бөглөнө үү.

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь 2019 оны зүүн бүсийн семинар, зөвлөгөөнөөс гарсан саналын мөрөөр авах арга хэмжээний санал боловсруулах, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд мэргэжлийн их дээд сургуулиудтай хамтран харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн  салбарт мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх, мэргэшүүлэх түүнчлэн радио, телевизийн техникч, дипломтой, сертификаттай, эчнээ болон практик сургалт зохион байгуулах боломжуудыг судлах, цаашид хэрэгжүүлэх санал зөвлөмжийг боловсруулах зорилгоор энэхүү судалгааг авч байна. Та бидний үйл ажиллагааг дэмжин асуулганд үнэн, зөв хариулт өгнө үү. 

Question Title

* 1. Танай байгууллагын нэр ?

Question Title

* 2. Үйлчилгээний төрөл ?

Question Title

* 3. Танай байгууллагын үйл ажиллагаа явуулж буй газар ? 

Question Title

* 4. Та хэдэн настай вэ?

Question Title

* 5. Таны хүйс ?

Question Title

* 6. Таны гүйцэтгэж буй ажил үүрэг ?

Question Title

* 7. Таны эзэмшсэн боловсрол ? 

Question Title

* 8. Таны төгссөн сургууль ?

Question Title

* 9. Таны эзэмшсэн мэргэжил ? Та дор бичнэ үү.

Question Title

* 10. Таны сарын цалин ?

Question Title

* 11. Та тухайн байгууллагадаа хэдэн жил ажиллаж байгаа вэ ?

Question Title

* 12. Та өөрийн эзэмшсэн мэргэжлээр хэдэн жил ажиллаж байна вэ?

Question Title

* 13. Та ажлын байраа сольж байсан уу ?

Question Title

* 14. Та ямар шалтгаанаар ажлын байраа сольж байсан бэ ?

Question Title

* 15. Та өдөрт дунджаар хэдэн цаг ажилладаг вэ?

Question Title

* 16. Та нийтээр амрах өдөр/Бямба, Ням гараг болон баярын өдрүүдэд/ ажилладаг уу?

Question Title

* 17. Танай байгууллага ажилтнаа сургалтанд хамруулдаг уу ?

Question Title

* 18. Та байгууллагадаа сургалт явуулах, өөрөө сургалтанд хамрагдах талаар санал гаргаж байсан уу?

Question Title

* 19. Та мэргэжлийн дагуу сургалтанд сууж байсан уу?

Question Title

* 20. Танд мэргэжлийн болон өөр ямар төрлийн сургалт шаардлагатай гэж үзэж байна вэ?

Question Title

* 21. Танд сургалтын ямар хэлбэр илүү тохиромжтой гэж та үзэж байна вэ?

Question Title

* 22. Танд сургалтад хамрагдахад тань ямар хүндрэл бэрхшээл гардаг вэ?

Question Title

* 23. Та сургалтыг ямар хэлбэрээр авах сонирхолтой байна вэ?

Question Title

* 24. Таны суралцах тохиромжит хугацаа

Question Title

* 25. Засгийн газрын бодлого боловсруулах түвшинд салбарын хүний нөөцийг бэлтгэхэд ямар ажил хийгээсэй гэж та бодож байна вэ ?

T