Hej!

Jag är tacksam för förtroendet att vara organisatör och ordförande för Nätverksmöte om digital ungdomsmottagning. Mötet kommer att hållas via Teams fredagen den 13 november 09.00-12.00. 

O s a uttyds "om svar anhålles". Framlidna Magdalena Ribbing (1940-2017) har i DN klargjort innebörden på sitt lika eleganta som raka sätt:

"... med anhålles menas ingenting artigt frivilligt, utan att inbjudare anhåller lika med ber om, ett svar. Det är i etikettmässiga termer detsamma som att inbjudaren kräver ett svar, oavsett vilket detta blir."

Så med Ribbing i ryggen tackar jag på förhand för din respons på min anhållan om svar! :)


Vänliga hälsningar,
Fox Foxhage


Question Title

* 1. O s a senast 16 oktober - ange om du vill vara med eller inte på nätverksmötet om digital ungdomsmottagning. Mötet hålls digitalt viaTeams fredagen den 13 november 09.00–12.00.

Question Title

* 2. Vem är du?

Question Title

* 3. Kan du tänka dig att vara sekreterare på mötet?

Question Title

* 4. Vad vill du föra upp på agendan? (Om du har något).

Question Title

* 5. Har du erfarenhet av UMSAM-möten?

Question Title

* 6. Här kan du lämna eventuella övriga kommentarer!

Tack så mycket för ditt svar!

Har du några frågor kan du kontakta mig genom att skriva till fox.foxhage@rvn.se.

Fox Foxhage
Vårdutvecklare för ungdomsmottagningarna i Västernorrland

T