Morningness Eveningness Questionnaire (MEQr)

השאלון לפניך מבוסס על השאלון של הורן ואוסטברג מ-1976 ומשמש במחקרים קליניים ופסיכולוגיים רבים. 
המידע שאנו אוספים למחקר שלנו נעשה בצורה אנונימית ולעולם לא יועבר  לצד שלישי.

מוגש ע"י המעבדה לשעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה.
http://bit.ly/tauberLab

Question Title

* 1.
בסוף השאלון, השוו את מס' הנקודות לערכים הבאים: 18-25 טיפוס בוקר,12-17 טיפוס ביניים, 4-11 טיפוס לילה

המעבדה לחקר שעונים ביולוגיים באוניברסיטת חיפה
http://bit.ly/tauberLab

אם הייתם חופשיים לתכנן את היום שלכם, הייתם בוחרים להתעורר בשעה

Question Title

* 2.
בחצי השעה הראשונה לאחר שהתעוררתם אתם מרגישים

Question Title

* 3.
באיזה שעה בערב אתם מרגישים עייפות ורוצים לישון

Question Title

* 4.
באיזה שעה במשך היום אתם בד"כ מרגישים במיטבכם

Question Title

* 5.
אם שמעת על "אנשי בוקר" ו"אנשי לילה", איך היית מחשיב/ה את עצמך

Question Title

* 6.
שם הישוב שבו אתה גר  (כדי שנוכל לחקור בעתיד את הקשר בין תאורת רחוב לשעון)

Question Title

* 7.
אנא ציינו את המין (זכר, נקבה) ואת הגיל (למין ולגיל יש השפעה על הכרונוטייפ)

Question Title

* 8.
איזה מוצא אתני מתאר
אותך בצורה הטובה ביותר (כדי שנוכל בעתיד לחקור את ההשפעה של הרקע הגנטי)

Question Title

* 9.
כתובת אימייל שלך

T