Screen Reader Mode Icon
Gençlik Örgütleri Forumu Derneği (GoFor) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi (STÇM) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen Go For Youth Projesinin yereldeki belediyeler ve gençlik örgütleri temsilcilerini bir araya getirdiği arama konferansları başlıyor. 
 

Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da gerçekleştirilecek 2 günlük Arama Konferansları kapsamında (1) yerelde belediyeler ve gençlik örgütlerinin iş birliklerinin mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olunması (2) iş birliklerinin nasıl gerçekleştiğine dair iyi uygulamaları derlenmesi, (3) iş birliklerinin önündeki engelleri ve olası çözüm önerilerinin tartışılması hedefleniyor. 

Her bir etkinliğe aşağıda detayları belirtilen civar illerden katılımcılar davet edilecek.
Toplantılara, arama konferanslarının gerçekleştirileceği il ve civar şehirlerde faaliyet gösteren 20 gençlik örgütü temsilcisi ile yine toplantının gerçekleştirileceği il ve civar şehirlerde gençlerle doğrudan çalışan 20 belediye çalışanı davet edilecektir. 

Başvuruları değerlendirirken yaş, cinsiyet, şehir, kurum temsiliyeti ve çalışma alanı bakımından dengeli bir katılımcı dağılımı oluşturmaya öncelik verilecektir. Ulaşım ve konaklama detayları ise davet edilen katılımcıların e posta adreslerinden paylaşılacaktır. 

Özellikle belediyelerden başvuran temsilcilerin gençlik çalışması alanında deneyimi olması teşvik edilmektedir. Toplantıya katılım için ihtiyaç duyan katılımcılara GoFor tarafından davet mektubu hazırlanacaktır. GoFor üye örgütlerinden gelen başvurular önceliklendirilecektir. 

Konaklama, ulaşım ve etkinlik günleri boyunca yemek-mola ikramları masrafları GoFor tarafından karşılanacaktır. Etkinlik şehri dışından katılım gösterecekler için konaklamalar tek kişilik odalarda gerçekleştirilecektir. Şehirler arası ulaşımlar karayolu ile sağlanacaktır. Şehir içi toplu taşıma masrafları etkinlik gününde ödenmek üzere karşılanacaktır. Taksi veya kişisel araç masrafları karşılanmamaktadır. Etkinlik şehrinden katılacaklar için konaklama sağlanmayacak, şehir içi ulaşım masrafları aynı usulle karşılanacaktır. 
Ankara Arama Konferansı
Tarih: 22 - 23 Eylül 2022
Bu toplantı için gençlik örgütü kontenjanı dolmuştur. Ancak belediyelerden gelen başvurular değerlendirmeye alınacaktır.


İzmir Arama Konferansı
Tarih: 27 - 28 Eylül 2022

Bu toplantı için gençlik örgütü ve belediye kontenjanı dolmuştur. 


Diyarbakır  Arama Konferansı
Tarih:3 - 4 Ekim 2022
Yer: Daha sonra açıklanacak.

Sorularınız için ela.evliyaoglu@go-for.org ile iletişime geçebilirsiniz. 

Aşağıdaki illere göre katılımcılar 3 etkinlik iline davet edilecektir.  

Question Title

Etkinlik İlleri ve Başvuru Alınan İllere Göre Dağılımı

Etkinlik İlleri ve Başvuru Alınan İllere Göre Dağılımı
0 of 8 answered
 

T