Συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα του Δήμου μας
ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ

1.Ονοματεπώνυμο
2.Στην γειτονιά που κατοικείτε ποιο είναι το σημαντικότερο δημοτικό έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί;
3.Ποιο κρατικό έργο υποδομής θεωρείτε ότι πρέπει κατά προτεραιότητα να διεκδικηθεί την επόμενη πενταετία;
4.Ποια θεωρείτε τα 3 μεγαλύτερα προβλήματα στην καθημερινότητα σας, στον Δήμο Δελφών;
5.Αξιολογήστε τα παρακάτω σημεία ως προς τη σημαντικότητά τους απο το 1 έως το 5 (1 ="Καθόλου σημαντικό", 5 ="Πολύ σημαντικό")

Καθαριότητα Δήμου (συγκομιδή σκουπιδιών, δημόσιοι χώροι, κ.α)
6.Δημοτικές κοινωνικές δομές (κοινωνικό παντοπωλείο, κοινωνικό φαρμακείο, Κ.Α.Π.Η. κ.α.)
7.Ψηφιακή αναβάθμιση Δήμου (Πλατφόρμα αξιολόγησης υπηρεσιών, αιτήματα, γνωμοδοτήσεις, ανοιχτές διαβουλέυσεις, κ.α)
8.Πολιτιστικές και Αθλητικές υποδομές (χώροι άθλησης κ.α.)
9."Πράσινες" πρωτοβουλίες - Περιβαλλοντική Προστασία
10.Διεκδίκηση χρηματοδοτικών πόρων (ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι, Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις κ.α.)
Current Progress,
0 of 10 answered