Screen Reader Mode Icon

Go Glades Survey

fidbak ou se enpòtan yo ban nou! Tanpri ede nou amelyore sèvis sa a nan reponn kèk kesyon. Kesyon sondaj

Question Title

* 1. Fidbak ou se enpòtan yo ban nou! Tanpri ede nou amelyore sèvis sa a nan reponn kèk kesyon. Kesyon sondaj

Question Title

* 2. Nan yon semèn konbyen fwa ou monte Palm Tran Connection (sèvis paratransit pòt a pòt la)?

Question Title

* 3. Poukisa ou monte sistèm Go Glades la (sèkle tout sa ki aplike pou ou)?

Question Title

* 4. Epi menenw nenpòt kote ou vle ale nan Belle Glade, Pahokee ak South Bay?

Question Title

* 5. Si se wi, di nou poukisa sa li enpòtan pou ou:

Question Title

* 6. Konbyen ou ta renmen peye pou Go Glades pou chwazi vinn chechew kote ou ye a epi menenw kote ou vle ale? Kounya Pri tikèt yon vwayaj se: $ 1 pou pou owan GO GLADES ak 50 santim pou yon vin chèche koupe-wout, $ 2 pou Palm Tran wout fiks, $ 3.50 pou Palm Tran Koneksyon.

Question Title

* 7. Èske ou gen yon celular (ou dwe konnen yon celular se pa yon obligasyon pou ou ka itilize Go Glades)?

0 of 7 answered
 

T