Question Title

* 1. Pa mor aml ydych chi'n defnyddio gwefan CânSing?

Question Title

* 2. Pa iaith fyddwch chi'n ei defnyddio i gael mynediad at ddeunyddiau?

Question Title

* 3. Beth ydych chi'n defnyddio fwyaf (dewiswch uchafswm o 3)

Question Title

* 4. Pa hyfforddiant/cymorth CânSing fyddai o fudd i chi? 

Question Title

* 5. Sut mae CânSing yn cael ei ddefnyddio yn eich ysgol chi? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 6. Pa rwystrau ddaethoch ar eu traws wrth ddefnyddio deunyddiau cefnogi/adnoddau CânSing (ticiwch bob un sy'n berthnasol)

Question Title

* 7. Pa adnoddau newydd hoffech chi eu gweld ar y wefan? 

T